Menu
ZUŠ J. Slavíka, Hořovice

Vize školy

Vize školy se opírá o to pozitivní ve škole s tím uvědoměním, že je stále co zlepšovat. Chceme být takovou školou, kde odbornost pedagogů, aktivní cílevědomý přístup a přátelská atmosféra vytváří všem plnohodnotné podmínky ke vzdělávání. Školou, kde se co do nejvyšší míry uplatňuje individuální přístup a kde se v žácích probouzí vztah k hudbě jako celku, zájem o hru a aktivní uměleckou činnost. Školou, kde kvalitní výuku v příjemném prostředí a přátelském kolektivu pedagogů podtrhují pravidelná vystoupení žáků, jež jsou důležitým motivačním prostředkem a zároveň se významně podílí na kulturním rozvoji nejen v oblasti Hořovicka a Podbrdska, ale i v celorepublikovém, potažmo mezinárodním měřítku.

V naší Základní umělecké škole Josefa Slavíka Hořovice budujeme otevřené, přátelské, kulturní prostředí, kde vládne školní klima charakterizované optimizmem a vzájemnou důvěrou mezi učiteli i žáky školy. Plánujeme „velké cíle“, ale reálné a dosažitelné.

Partneři