Menu
ZUŠ J. Slavíka, Hořovice

Pobočka Žebrák

Na naší jediné pobočce ZUŠ v Žebráku vyučujeme hru na dechové nástroje, klávesové nástroje, sborový zpěv a od září 2022 také hru na strunné nástroje (kytara). Působí zde pěvecký sbor ZVONEK, který vede pí uč. Barbora Janečková. V dechovém oddělení se každým rokem sdružují žáci v komorní soubory různého složení např. soubor dechových nástrojů vedený pí. uč. Evou Gembickou. Kromě účinkování žáků na společných akcích školy pořádá pobočka své samostatné veřejné koncerty a spolupracuje s místními školami a organizacemi. Aktivně se podílí na kulturním životě nejen v blízkém okolí, ale i po celé České republice na soutěžních a jiných vystoupení.
 

Historie pobočky

Hudební škola na Žebráku sloužila již 1. října 1939, kdy zde varhaník kostela z Cerhovic vyučoval 13 chlapců a 6 dívek hře na housle a klavír. Oficiální založení hudební školy v Žebráku přišlo později, a to v roce 1967, kdy vznikla pobočka Lidové školy hudební – později Lidová škola umění, která zakotvila v historické budově na náměstí, kde s časovými proměnami sídlí dodnes.

Základní kámen školní budovy na náměstí č.p. 89, byl položen 11. července 1842 a již prvního října 1843 novou  budovu obecní školy slavnostně vysvětil děkan a národní buditel Vojtěch Nejedlý. V současnosti ZUŠ obývá prostory 1. patra budovy společně s Městskou knihovnou. 2. patro budovy patří Městskému muzeu Žebrák se stálou expozicí Jaroslava Hněvkovského.

Od roku 1967 se na pobočce v Žebráku vystřídalo několik kantorů. Souběžně v jednom roce byly v průměru zaměstnáni 2 až 3. Odchod posledního kantora v roce 2012 byl pro ZUŠ velmi citelný, byla jím paní učitelka Alena Spilková. Její aktivní přístup a vynikající práce s dětmi byly příkladné a škola zde zdárně prospívala až do současnosti, kdy se na základě dohody s městem Žebrák, zastoupeným váženým panem starostou Havlíkem, oficiálně zařadila do rejstříku škol a školských zařízení, jako jediná pobočka ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice. 

historieBudova

Partneři