Menu
ZUŠ J. Slavíka, Hořovice

Výtvarný obor

Výuka je zaměřena na praktické ovládání základní palety klasických i současných vyjadřovacích prostředků. Od nich se odvíjí schopnost žáka uplatnit malířské, grafické, plastické aj. výtvarné cítění a myšlení. Tato oblast se realizuje v podobě výuky jednotlivých podmnožin vyučovacího předmětu, jehož součástí je Plošná tvorba, Prostorová tvorba, Objektová a akční tvorba.

Plošná tvorba

zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost, na život nebo na niterný svět žáků. Je postavena na objevně volené tematice, která obohacuje dětské myšlení a emotivitu. Věnuje se tématům ze současnosti, ale i z dob minulých, pracuje s aktuálním prožíváním žáků, tak aby formovala jejich myšlení i emotivní prožívání. Při práci na zvoleném tématu žáci aktivně pracují s kompozicí, perspektivou, rozvržením plochy, barvou, ale i s linií. 

Prostorová tvorba

učí žáky o věcech přemýšlet, vnímat a pracovat v prostoru různým způsobem. Přemýšlení nad podobou děl učí žáky různorodému využívání a tvořivosti o stavbě a samotné konstrukci materiálu. 

Nejčastěji v této tvorbě žáci pracují s papírovými modely a kašírováním.  Žáci se učí budovat objem, vystihnout podstatné rysy zobrazovaného a plasticky kombinovat kontrastní plochy. Prostorová tvorba je závislá na vztahu žáka k materiálu a na jeho fyzické zručnosti.

Objektová a akční tvorba

Přibližuje reálný svět, přetváří jej za pomoci užití materiálu a konceptu. Kombinuje některé postupy plošné a prostorové tvorby při prožitkových aktivitách.  Je založena na prožívání, jedinečných situacích, smyslových podnětech a na pocitech z nichž následně vznikají a přetvářejí se postoje.

Objektová a akční tvorba reflektuje veškeré dění a výtvarně přepisuje prožitky. Vytváří fikční svět, v němž se propojuje myšlenka s tvořivým přístupem.

Výtvarná kultura

Provádí žáka celou výukou. Popisuje její současný stav i historii. Pomáhá pochopit vztahy mezi jednotlivými uměleckými žánry a historickými kontexty své existence. Popisuje vztahy mezi lidskou individualitou a uměním. Zabývá se rozvojem lidského myšlení. Provázanost výtvarné kultury od přípravného stupně, přes I. a II. stupeň není časově vymezena, má za úkol přehledně vkládat informace do výuky dle potřeby. Předmět výtvarná kultura prolíná celou výukou a svou studijní látkou doplňuje ostatní předměty.

Naše obory

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Partneři