Menu
ZUŠ J. Slavíka, Hořovice

Hudební nauka a PHV

"Otevírá pomyslné okno do světa hudby". Žákům poskytuje především teoretické znalosti not a tónů. Naučí všechny porozumět hudební řeči a jejím jednotlivým prostředkům. Vysvětluje hudbu v historickém kontextu a zároveň usnadní všem orientovat se v hudební literatuře. V každém žákovi se tak skládá hudební mozaika z jednotlivých dílků, které chápe, a které prakticky využívá při své interpretační praxi ve hře na nástroj či zpěvu.

Kromě výuky notopisu, se stává neméně důležitým stavebním prvkem v hodinách - poslech hudby, pohybové ztvárnění v edukačních hrách, rozvíjení hudebnosti prostřednictvím elementárních hudebních a doprovodných nástrojů, návštěva koncertů apod.

 

Hudební nauka (HN) je předmět povinný

- pro každého žáka, který navštěvuje hudební obor. Docházka do HN je stanovena na 5 let, a žáci ji navštěvují od 1. ročníku (od 7 let věku) studia na ZUŠ. Vyučování probíhá pravidelně v rozsahu 1. vyučovací hodiny jednou týdně a je automaticky zahrnuta v platbě školného v hlavním oboru. 

Přípravná hudební výchova (PHV) 

je určena těm nejmladším, a to od 5 do 7 let věku. Hodiny jsou uzpůsobeny jednotlivým možnostem a schopnostem žáků, kteří nastupují do ZUŠ v předškolním věku. Vyučování probíhá citlivou a hravou formou, pravidelně v rozsahu 1. vyučovací hodiny jednou týdně. Hodina je automaticky zahrnuta v platbě školného v hlavním oboru. 
 

Aktuální rozvrhy HN a PHV 

- jsou dostupné pod odkazem na stránce ROZVRHY.

Partneři