Kontakt

Název a sídlo školy dle zřizovací listiny :

Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253

Adresa:
Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
IČ: 70 856 303

Forma hospodaření: příspěvková organizace

Elektronická podatelna zajišťovaná Středočeským krajem:
Datová schránka-ID: afjxinc
E-mail: 
Telefon: +420 311 512 036
Web: www.zus-horovice.cz

Telefonní kontakty:
Ředitel: +420 601 566 364
Hospodářka: +420 601 566 365

Pobočka (odloučené pracoviště): Žebrák
                                                           Náměstí č.p.89 
                                                           267 53 Žebrák
                                                           Telefon: +420 702 067 575

Zřizovatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ
                    Odbor školství, mládeže a sportu
                    Zborovská 11, 150 21 Praha 5

                 

 

 


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc