Menu
ZUŠ J. Slavíka, Hořovice

Okruhy k ověření znalostí individuálního studia HN

1. ročník

1. pololetí

 • psaní not a pomlk (celé, půlové, čtvrťové, osminové) v rozsahu od malého g až po c2
 • zápis stupnice C Dur + vyznačení ½ tónů
 • vysvětlit co je to stupnice, nota, notová osnova

2. pololetí

 • psaní not a pomlk (celé, půlové, čtvrťové, osminové) v rozsahu od malého g až po c2 (s křížky i béčky)
 • zápis stupnice C dur, G Dur + vyznačení ½ tónů
 • vysvětlit pojmy - stupnice, nota, notová osnova, co je to předznamenání…

2. ročník

1. pololetí

 • znalost not v houslovém klíči (od malého g po h2)
 • znalost not v basovém klíči (c – c1)
 • psaní not a pomlk + vyťukávání rytmického cvičení (celé, půlové, čtvrťové, osminové) 
 • stupnice Dur s křížky (do 5#)
 • vyjmenovat a napsat do notové osnovy všechny # a b (je jich sedm)
 • vysvětlit pojmy: stupnice, nota, notová osnova
 • přednes jednoduché lidové písně (Černé oči; Beskyde, Beskyde; …)
 • základní hudební nástroje a zařazení do skupin hud. nástrojů (dechové, smyčcové, ..)

2. pololetí

 • psaní not a pomlk (celé, půlové, čtvrťové, osminové) v rozsahu od malého g až po c2 (s křížky i béčky)
 • zápis stupnic Dur s béčky (do 5b)
 • znalost not v basovém klíči – Velká oktáva (C – H)
 • vysvětlit pojem interval a vyjmenovat intervaly základní
 • tempová označení (allegro, moderato, adagio, …)
 • znalost smyčcových, dechových dřevěných a žesťových nástrojů
 • přednes písně v Dur a moll

3. ročník

1. pololetí

 • rozpoznání druhu mollové stupnice (aiolská, harmonická, melodická)
 • stupnice moll s křížky (do 5#)
 • znalost tónického kvintakordu a jeho obratů
 • postup křížků (#) a béček (b) v předznamení
 • vysvětlit pojem interval, vyjmenovat všech osm (prima, sekunda…) rozdělit na dva druhy (čisté a velké) a umět je tvořit
 • dynamická znaménka (pp, p, mp, mf, f, ff)
 • přednes jednoduché lidové písně (Marjánko, Marjánko; Dolina, dolina; Voděnka studená; …)
 • život a dílo B. Smetany, A. Dvořáka

2. pololetí

 • stupnice Dur s béčky (do 7b)
 • stupnice stejnojmenné a paralelní
 • umět pracovat s obraty Durových kvintakordů
 • tempová označení (allegro, moderato, adagio, …)
 • intervaly čisté a velké + rozdělení na malé, velké, zvětšené, zmenšené
 • výrazové prostředky v notách – staccato, legato, důraz, koruna
 • vysvětlit pojem transpozice

4. ročník

1. pololetí

 • stupnice Dur s křížky (do 7#)
 • dvojité křížky (#) a béčka (b)
 • tempová označení
 • přednes jednoduché lidové písně (Už se ten Tálinskej rybník nahání; Na tom Bošileckym mostku; …)
 • komorní soubory, složení orchestru
 • vysvětlit pojem enharmonická záměna
 • J. S. Bacha - život a dílo

2. pololetí

 • stupnice Dur a moll (do 7b a 7#)
 • melodické ozdoby (příraz, skupinka, nátryl, náraz, trylek, obal)
 • W. A. Mozarta - život a dílo
 • mollový kvintakord a jeho obraty
 • umět sestavit dominantní septakord
 • umět postavit kvintakordy (hlavní funkce)  tonika T, subdominanta S, dominanta D
 • intervaly čisté a velké + rozdělení na malé, velké, zvětšené, zmenšené
 • vysvětlit pojem transpozice, alla breve, enharmonická záměna

5. ročník

1. pololetí

 • stupnice stejnojmenné a paralelní
 • druhy a obsazení komorních souborů
 • vysvětlit pojem motiv a téma
 • J. S. Bacha - život a dílo
 • L. vań Beethoven - život a dílo

2. pololetí

 • označení výrazových prostředků v notách – tenuto, portamento, glissando
 • hlavní a vedlejší kvintakordy
 • intervaly čisté a velké + rozdělení na malé, velké, zvětšené, zmenšené
 • znalost hudebních nástrojů – cimbál, akordeon, dudy, cembalo, xylofon
 • umět sestavit dominantní septakord
 • umět tvořit zmenšené a zvětšené kvintakordy
 • romantismus v hudbě – B. Smetana, A. Dvořák, R. Schuman, P. I. Čajkovskij
 • impresionismus v hudbě – C. Debussy
 • další skladatelé – L. Janáček, B. Martinů, I. Stravinskij

Partneři