Menu
ZUŠ J. Slavíka, Hořovice

Individuální výuka Hudební nauky (HN)

pro žáky, kteří nemohou z oprávněných důvodů docházet do hodin hudební nauky, se povoluje individuální studium HN po dohodě s vyučujícím HN na základě písemné Žádosti o individuálním studium HN schválené ředitelem školy. Oprávněným důvodem k individ. studiu je např. časová kolize s jinou výukou, která nelze přesunout jinam,  či chybějící dopravní spojení, apod.

Jak mohu zažádat o individuální studium

Každý žák se na začátku školního roku dostaví k učiteli Hudební nauky, kde obdrží žádost o individuální studium a donese ji vyplněnou zpět nebo do kanceláře ředitele školy v Hořovicích. Každá žádost je posouzena individuálně a povolena až po podpisu ředitele školy. Žádosti jsou přijímány do konce měsíce září.

Jak probíhá samotná výuka

Ve školním roce probíhá individuální výuka v rámci hodin (u učitele) hudebního nástroje. V pololetí (leden) a na konci školního roku (červen) se žák dostaví k učiteli Hudební nauky k ověření znalostí, které probíhá písemnou formou (test) z požadované látky daného ročníku v předem vyhlášených termínech.

Každý může využít konzultaci s učitelem HN po domluvě v učebně (viz. níže)

- budova Hořovice, pí uč. Marcela Šlossarová - učebna č.1
- pobočka Žebrák, pí uč. Barbora Janečková - velká třída

Učební pomůcky

- žák obdrží v daném ročníku učebnici HN nebo pracovní sešit, který je nutný pro výuku.
- žák si na vlastní náklady zajistí malý notový sešit

Partneři