Menu
ZUŠ J. Slavíka, Hořovice

Taneční obor

Během studia se žáci seznámí s tanečními technikami (Lidový tanec - LT, Současný tanec - ST, Klasický tanec - KT) a nahlédnou do procesu tvorby.

V tanečním oboru pracujeme na vyvážené výchově a vzdělání s ohledem na zdravý vývoj dítěte nejen po stránce tělesné, ale i po stránce duševní. Klademe důraz na rozvoj vnímání (recepce) a hodnocení (reflexe) tance jako jevištního celku a podnícení osobitého pohybového projevu. Naším dalších cílem je vést žáky k vědomé potřebě a důležitosti kultury, coby přirozeného bohatství osobnosti. V neposlední řadě se snažíme otevřít žákům cestu tance, jako možnost sebevyjádření a přenést si tak pohyb-tanec do svého života.

Taneční obor, to je také práce v souboru, která přináší mezioborové propojení a účast na různých přehlídkách a tanečních festivalech. Samotné studium je pak  zakončeno v 7. ročníku I. a 4. ročníku II. stupně vlastní autorskou choreografií a veřejnou prezentací.

Tanec

Vlastní choreografie

Partneři