Menu
ZUŠ J. Slavíka, Hořovice

Současnost

Od doby vzniku naší Základní umělecké školy jako instituce uměleckého vzdělávání na Hořovicku se v srdcích žáků probouzela umělecká múza po celých dlouhých 65 let. A ačkoli se za tu dobu měnili státní režimy, učitelé, zázemí v budovách, učební plány ve vzdělávání, Základní umělecká škola vždy představovala prostředí, ve kterém každý žák rozvíjí umělecké nadání a zároveň svým přístupem si utváří vlastní osobnost, chování a smýšlení za podpory rodičů, pedagogů a ostatních zaměstnanců školy. Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice patřila vždy k těm početně menším školám, kde se vyučovalo hudebnímu, tanečnímu a také výtvarnému oboru, a i přes různorodost pedagogických osobností napříč obory tu byla vždy snaha o rovnováhu v motivaci žáků o uměleckou činnost i požadavky na kvalitu jejich vzdělávání.

Naše ZUŠ hrdě nese ve svém názvu jméno jineckého rodáka Josefa Slavíka, jenž se stal houslovým virtuózem, kterého obdivoval celý svět. Nejen na Hořovicku měl řadu následovníků a jeho odkaz budiž nám vzorem úspěšné umělecké osobnosti, kdy i v současnosti je více než důležité rozvíjet a kultivovat osobnost žáků po umělecké, ale i lidské stránce. Soustavnou uměleckou činností v nich pěstovat pracovní návyky a morální vlastnosti, které spoluutvářejí jejich pozitivní hodnotovou orientaci v životě.

zuš

Partneři