Menu
ZUŠ J. Slavíka, Hořovice

Hudební obor


Žáci si během studia osvojují hru na zvolený nástroj (zpěv)- na základě aktivní a soustavné výuky a především kvalitní domácí přípravy. Získávají elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólisté, ale i jako spoluhráči v komorní a souborové hře. Zároveň čerpají vědomosti z oblasti hudební historie a teorie tak, aby je mohli využít při interpretaci studovaných skladeb.

Primárním cílem výuky v hudebních předmět není vychovávání profesionálních hudebníků. Jde nám především o to, probudit v každém muzicírování a vychovat kvalitní dobré osobnosti se vztahem k všeobecnému hudebnímu dění. Žák absolvent by tak měl být schopen rozvíjet hudební aktivity na dobré amatérské úrovni v rámci nějrůznějších hudebních uskupení.

 

Varianty studia dle věku

 • Přípravné studium - pro žáky od 5 let, délka 1-2 roky
 • Základní studium I. stupně, pro žáky od 7 let, délka 7 roků. Na konci každého ročníku vykoná žák postupovou zkouškou. V 7. závěrečném ročníku vystoupí s programem na jednom z absolventských koncertů školy.
 • Základní studium II. stupně, pro žáky od 14 let, délka 4 roky. Na konci každého ročníku vykoná žák postupovou zkouškou. V 4. závěrečném ročníku vystoupí s programem na jednom z absolventských koncertů školy.

 

Vzdělávání se realizuje ve dvou oblastech:

Vzdělávací oblast Hudební interpretace se v základním uměleckém vzdělávání realizuje v podobě individuální výuky hry na hudební nástroje a zpěvu. V přípravném ročníku dochází zpravidla ke slučování výuky v počtu 2, max. 3 žáků v jedné vyučovací hodině. 

Vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby umožňuje žákům orientovat se ve světě hudby, využívat a přenášet zkušenosti, dovednosti a vědomosti získané z praktických činností do vnímání hudby. Jedná se  o kolektivní výuku předmětů - Přípravná hudební výchovaHudební nauka, Ve vyšších ročnících je možnost uplatnit své schopnosti v souborech nejrůznějších stylů a žánrů - Koletivní hra v souborech napříč hudebním oborem, kapela HORband, komorní a sborový zpěv a další.

Vyučujeme hru na tyto nástroje (studijní zaměření):

 • akordeon
 • zobcová flétna
 • příčná flétna
 • klarinet
 • saxofon
 • trubka
 • lesní roh
 • housle
 • viola
 • violoncello
 • klavír
 • kytara

Dále také...

 • sólový, komorní a sborový zpěv
   

Organizace a obsah výuky se řídí Školním vzdělávacím programem ZUŠ Hořovice, učebními plány a platnými učebními osnovami. V pololetí a v závěru školního roku obdrží žáci vysvědčení. Absolventi jednotlivých stupňů (cyklů) obdrží na konci školního roku závěrečné vysvědčení.

Žáci mají možnost zapůjčení některých nástrojů a školního vybavení.  

 

Partneři