Menu
ZUŠ J. Slavíka, Hořovice

Pobočka Žebrák

Na naší jediné pobočce ZUŠ v Žebráku vyučujeme hru na dechové nástroje, klávesové nástroje, sborový zpěv a od září 2022 také hru na strunné nástroje (kytara). Působí zde pěvecký sbor ZVONEK, který vede pí uč. Barbora Janečková. V dechovém oddělení se každým rokem sdružují žáci v komorní soubory různého složení např. soubor dechových nástrojů vedený pí. uč. Evou Gembickou. Kromě účinkování žáků na společných akcích školy pořádá pobočka své samostatné veřejné koncerty a spolupracuje s místními školami a organizacemi. Aktivně se podílí na kulturním životě nejen v blízkém okolí, ale i po celé České republice na soutěžních a jiných vystoupení.
 

Vyučování

Výuka probíhá individuálně v hodinách žáků přípravného ročníku (od 5 do 7 let věku), základního studia I (od 7 do 14 let) a II stupně (pro žáky středních a vysokých škol). 

Souběžně s výukou jednotlivých předmětů žáci navštěvují i hodiny Hudební nauky (HN) či Přípravné hudební výchovy (PHV).

Počet žáků se každoročně pohybuje mezi 50 až 70.

Učitel/ka a nástroj

  • Mgr. Zita El-Dunia PhD. - klavír, korepetice
  • Eva Gembická, Dis. - klarinet, saxofon, zobcová flétna
  • Lenka Jandová, Dis. - klavír
  • Barbora Janečková, Dis. - sólový a sborový zpěv; hudební nauka + přípravná hudební výchova
  • Anežka Beščecová - kytara

Partneři