PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 2021/2022

- ÚTERÝ 8. AŽ ČTVRTEK 10. ČERVNA 2021

 

pro nové zájemce o studium ve věku od 5 do 14 let k nástupu do nového školního roku 2021/2022, a to do 3 uměleckých oborů. K přijímacím zkouškám jsme se pokusili přiblížit vám naší malou školičku následujícím videem "PŘIJĎTE K NÁM DO ZUŠ" (tvořeno s nadšením).

 

Vážení rodiče,
Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice již od roku 1950 nabízí dětem a mladým lidem možnost seznámit se s uměním. Na této stránce Vám přinášíme termíny a bližší informace k přijímacím zkouškám pro školní rok 2021/2022. Věnujte prosím pozornost těmto informacím, které reagují na současnou epidemiologickou situaci

Termíny talentových zkoušek jsou stanoveny níže, ale mohou se z důvodů epidemiologické situace změnit (stejně jako okolnosti konání talentové zkoušky). Sledujte proto webové stránky školy a svůj email. Rozhodnutí o změně data konání talentové zkoušky vám případně přijde do emailu  zákonného zástupce, který jste uvedli v elektronické přihlášce. Výsledky budou známy do 14 dní po vykonání posledního termínu talentové zkoušky.

Žáci jsou ke studiu přijímáni v souladu s ustanovením Vyhlášky 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. 
Vzhledem k současné pandemické situaci  přijímáme přihlášky elektronickou formou, pod odkazem vyplnit přihlášku elektronicky. Přihláška pak bude pro vás připravena na podpis. Ve vyjímačných přípoadech lze vyplnit přihlášku přímo na místě. Nezapoměňte sebou přinést rodné číslo, které je povinné doplnit v den přijímacích zkoušek na připravenou přihlášku s vaším podpisem. 

 
Zájemci o studium, na které se v letošním školním roce nedostalo, červnové přijímací zkoušky absolvovat nemusí. Stačí nás kontaktovat na našem emailu skola@zus-horovice.cz. Hodnocení se bude počítat z loňského roku pokud by zájemci si toto hodnocení nechtěli vylepšit. 
 
Podmínky přijímacích talentových zkoušek vzhledem k pandemické situaci:
 
V zájmu zachování hygienických požadavků ochrany zdraví vás žádáme v elektronické přihlášce o zápis přesného času zkoušek, který vám vyhovuje dle časového úseků po cca 60 minutách. Každý časový úsek je omezen na počet 6 - 8 zájemců dle příslušného oboru.
Dále vás žádáme:
  • O doprovod vašeho dítěte pouze jednou dospělou osobou.
  • Přijďte k přijímacím zkouškám pouze pokud jste vy i vaše dítě zdraví.
  • K talentovým zkouškám není potřeba dokládat výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2. Více informací pod odkazem.
  • V zájmu zachování­ bezpečnostních a hygienických požadavků si ZUŠ  Hořovice vyhrazuje nárok na vpuštění osob do prostor školy pouze osobám, které nevykazují zdravotní potíže spojené s koronavirovou pandemií (může být prováděno namátkové bezkontaktní měření teploty nebo vyžádáno potvrzení o negativním testu na COVID-19).
  • V budově ZUŠ musí mít osoba starší 15 let nasazený respirátor, dítě ve věku 6-15 let roušku, dítě do 6 let může být bez roušky. Uchazeči do hudebního a tanečního oboru si budou moci roušku sejmout při samotné zkoušce.
  • Uchazeči, kteří mají státní občanství země mimo EU, při talentové zkoušce předloží aktuální doklad o povolení k pobytu na území ČR.
  • Nezapoměňte sebou přinést rodné číslo, které je povinné doplnit v den přijímacích zkoušek na připravenou přihlášku s vaším podpisem. 
 
Přijímací talentová zkouška
Cílem talentové zkoušky je především posouzení míry předpokladů uchazeče pro jeho studium na ZUŠ. Vzhledem k nastavení Školního vzdělávacího programu i s přihlédnutím předpokladů (také fyzických) pro jednotlivý obor - nástroj.
V případě nejasností nebo s podporou registrace elektronické přihlášky, případně rezervace termínu  a nás kontaktujte na adrese skola@zus-horovice.cz nebo na tel.: 311 512 036.
 
Jak vyplnit přihlášku do ZUŠ?
Kliknutím na odkaz Elektronické přihlášky se zobrazí hlavní stránka www.izus.cz, kde po kliknutí na odkaz "Vyplnit přihlášku do ZUŠ" postupujete dle jednotlivých kroků až k odeslání přihlášky.
 

HUDEBNÍ OBOR A ZPĚV:

Vyučujeme hru na akordeon, kytaru, housle, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní­ roh, klavír, keyboard, sólový, komorní­ a sboroví zpěv. 
Talentové zkoušky v hudební­m oboru jsou závislé na Kritériích pro přijímání žáků HO.
 
Rezervace termínu v elektronické přihklášce na www.izus.cz
Středa 9. června 2021
Hořovice
13:00 až 14:00 hodin
    14:00 až 15:00 hodin
    15:00 až 16:00 hodin
    16:00 až 17:00 hodin
  Žebrák 13:00 až 14:00 hodin
    14:00 až 15:00 hodin
    15:00 až 16:00 hodin
    16:00 až 17:00 hodin
Čtvrtek 10. června 2021
Hořovice
14:00 až 15:00 hodin
    15:00 až 16:00 hodin
    16:00 až 17:00 hodin

 

VÝTVARNÝ OBOR :

V hodinách pí uč.Barbrory Albrechtové se věnujeme plošné a prostorové tvorbě  - malba, kresba, prostorové objekty, modelovaná grafika.
Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě výtvarného úkolu - kresby na zadané nebo volné téma případně malby malby. Doporučujeme zájemcům přinést sebou ke zkouškám domácí práce, ke kterým bude také přihlédnuto.
 
Rezervace termínu v elektronické přihklášce na www.izus.cz
Čtvrtek 10. června 2021
Hořovice
15:00 až 15:10 hodin
    16:00 až 16:10 hodin
    17:00 až 17:10 hodin

 

TANEČNÍ OBOR :

 
V hodinách pí uč. Venduly Dědové se žáci věnují zvládnutí klasických tanečních technik, scénickému a lidovému tanci.
 
 
Rezervace termínu v elektronické přihklášce na www.izus.cz
Úterý 8. června 2021
Hořovice
15:00 až 15:30 hodin (5 - 6 let)
    16:00 až 16:30 hodin (7 - 8 let)
    17:00 až 17:30 hodin (8 a výše let)
Kontakt:     budova Hořovice, Palackého náměstí 253
                  budova Žebrák, č.p. 89, 1. patro
Tel.:  311 512 036, E-mail: skola@zus-horovice.cz

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 
 

ROZVRHY HUDEBNÍ NAUKY A PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY

1. Palackého náměstí 253/4, 268 01 Hořovice - 1. patro, učebna č.1

Ročník Den Čas Učitel/ka
PHV Středa 13:00 - 13:45 hodin Mgr. Marcela Šlossarová
1. ročník Čtvrtek 15:00 - 15:45 hodin Mgr. Marcela Šlossarová
2. ročník Pondělí 13:40 - 14:25 hodin Dalibor Procházka, Dis
3. ročník Pondělí 14:30 - 15:15 hodin Dalibor Procházka, Dis
4. ročník Pondělí 15:20 - 16:05 hodin Dalibor Procházka, Dis
5. ročník Pondělí 16:10 - 16:55 hodin Dalibor Procházka, Dis

2. Pobočka Žebrák, Náměstí č.p. 89, 267 53 Žebrák - 1. patro, velká učebna

Ročník Den Čas Učitel/ka
PHV a 1., 2. ročník Pátek 13:00 - 13:45 hodin Barbora Janečková, Dis.
3., 4. až 5. ročník Čtvrtek 15:25 - 16:10 hodin Barbora Janečková, Dis.
 

ROZVRHY KOLEKTIVNÍ VÝUKY

Kolektivy, Soubory Den Čas Učitel/ka
Houslový TENTET  Pondělí (sudé pondělky - 1 x14 dní) 16:00 - 17:35 hodin Mgr. Eliška Chaloupková
Kapela HORband Pondělí  17:15 - 18:45 hodin BcA. Jakub Albrecht

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Výsledky přijímacích zkoušek v červnových termínech

Výsledky červnových termínů přijímacích talentových zkoušek do ZUŠ k nástupu od září šk. roku 2020 / 2021 byly všem novým uchazečům odeslány na email či telefonický kontakt uvedený na přihlášce.
 
Kontakt:     budova Hořovice, Palackého náměstí 253
                  budova Žebrák, Náměstí č.p. 89, 1. patro
Tel.:  311 512 036, E-mail: skola@zus-horovice.cz
 

-------------------------------------------------------------------------

 

Úplata za vzdělání (školné) pro školní rok 2020 / 2021

Úplata za vzdělávání (školné) se stanovuje podle vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. a je v souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

1. Výše úplaty za vzdělání pro školní rok 2020 / 2021

Výše úplaty za vzdělání se stanovuje na období celého školního roku a je splatná nejpozději do 15. září 2020 nebo do 14 dnů od obdržení výzvy k úhradě. Lze platit i pololetně (splatnost za 1. pololetí do 15. září 2020, 2. pololetí do 14. února 2021).

Nedodržení termínu platby může vést k okamžitému ukončení studia. Nemá - li žák, bez udání důvodu, v řádném termínu uhrazenou úplatu za vzdělání, nemůže být přijat do výuky.

 

Obor - Studijní zaměření Výše úplaty / školní rok
Hudební obor  
Přípravné studium (pro žáky od 5 do 6 let) 2. 700,- Kč
Individuální výuka (1 žák v hodině) 3. 400,- Kč
Skupinová výuka (2-3 žáci v hodině) 2. 700,- Kč
Komorní a sborový zpěv 2. 300,- Kč
   
Taneční obor 2. 800,- Kč
   
Výtvarný obor 2. 800,- Kč
   
Dospělí – studující (SŠ, VOŠ) 3. 400,- Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Školné se hradí bezhotovostně převodem na účet školyvedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplaceníje nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
      Hudební obor 2. studijní zaměření – platí se v poloviční výši 
      Vzdělávání mimořádně nadaných žáků (závisí na výši hodinové dotace) – po domluvě s ředitelem 
 
 
2. Úplata za vzdělání je automaticky generována z programu iZUŠ a zasílána na vaše e-mailové adresy. Vyčkejte vždy s platbou až po doručení příkazu k úhradě a dále postupujte dle instrukcí na něm uvedených! Úplata za vzdělání se hradí bezhotovostně převodem na účet školy vedený u České spořitelny č. 364257309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (každý žák školy má svůj VS pro jednotlivé obory, nelze tedy platby slučovat). Doklad o zaplacení je nutné uschovat pro případnou pozdější kontrolu. 
 
3. Úplata za vzdělání je příjmem Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, příspěvkové organizace a je ročním příspěvkem na provozní náklady školy.
 
4. Ředitel může rozhodnout o snížení úplaty nebo o osvobození od platby u žáka hudebního oboru, který se přihlásí na hudební nástroj nezbytný k práci souborové či komorní hry. 
 
5. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, školné se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z vážných důvodů, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit.  
 
6.  Prosíme o důkladné vyplnění příkazů k úhradě, aby bylo možno platby přiřadit k jednotlivým žákům. V případě potřeby konzultace ohledně platby školného kontaktujte prosím ekonomku školy paní Marcelu Folkovou na  tel.: 311 512 036, mobil: 601 566 365, nebo emailem: skola@zus-horovice.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc