POBOČKA ŽEBRÁK

Na naší jediné pobočce ZUŠ v Žebráce vyučujeme hru na klavír, klarinet, saxofon, příčnou flétnu, zobcovou flétnu a také sborový zpěv. Působí zde pěvecký sbor ZVONEČEK,  jehož členy jsou nejmladší žáci, někteří i předškolního věku, a pěvecký sbor starších žáků ZVONEK. V dechovém oddělení se každým rokem sdružují žáci v komorní soubory různého složení např. flétnový soubor vedený pí. uč. Evou Gembickou. Kromě účinkování žáků na společných akcích školy pořádá pobočka své samostatné veřejné koncerty a spolupracuje s místními školami a organizacemi. Aktivně se podílí na kulturním životě nejen v blízkém okolí, ale i po celé České republice na soutěžních a jiných vystoupení.
 

VYUČOVÁNÍ

Výuka probíhá individuálně v hodinách žáků přípravného ročníku (od 5 do 7 let věku), základního studia I (od 7 do 14 let) a II stupně (pro žáky středních a vysokých škol). 
 
Souběžně s výukou jednotlivých předmětů žáci navštěvují i hodiny Hudební nauky (HN) či Přípravné hudební výchovy (PHV).
 
Počet žáků se každoročně pohybuje mezi 50 až 70.
 
Učitel/ka Nástroj
Mgr. Zita El-Dunia PhD. klavír, korepetice
Eva Gembická, Dis. klarinet, saxofon, zobcová flétna
Lenka Jandová, Dis. klavír
Barbora Janečková, Dis. sólový a sborový zpěv; hudební nauka + přípravná hudební výchova

 

HISTORIE POBOČKY V ŽEBRÁCE

Hudební škola na Žebráku sloužila již 1. října 1939, kdy zde varhaník kostela z Cerhovic vyučoval 13 chlapců a 6 dívek hře na housle a klavír. Oficiální založení hudební školy v Žebráku přišlo později, a to v roce 1967, kdy vznikla pobočka Lidové školy hudební – později Lidová škola umění, která zakotvila v historické budově na náměstí, kde s časovými proměnami sídlí dodnes.
Základní kámen školní budovy na náměstí č.p. 89, byl položen 11. července 1842 a již prvního října 1843 novou  budovu obecní školy slavnostně vysvětil děkan a národní buditel Vojtěch Nejedlý. V současnosti ZUŠ obývá prostory 1. patra budovy společně s Městskou knihovnou. 2. patro budovy patří Městskému muzeu Žebrák se stálou expozicí Jaroslava Hněvkovského.
 
 
Od roku 1967 se na pobočce v Žebráku vystřídalo několik kantorů. Souběžně v jednom roce byly v průměru zaměstnáni 2 až 3. Odchod posledního kantora v roce 2012 byl pro ZUŠ velmi citelný, byla jím paní učitelka Alena Spilková. Její aktivní přístup a vynikající práce s dětmi byly příkladné a škola zde zdárně prospívala až do současnosti, kdy se na základě dohody s městem Žebrák, zastoupeným váženým panem starostou Havlíkem, oficiálně zařadila do rejstříku škol a školských zařízení, jako jediná pobočka ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice. 
 
Budova pobočky ZUŠ v Žebráku, 1.patro
 

KONTAKT

Náměstí č.p. 89
267 53  Žebrák
 
Telefon: +420 702 067 575
Email: skola@zus-horovice.cz
WWW: https://www.zus-horovice.cz

 


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc