Hudební obor

Hudební obor má na naší škole dlouhou tradici. Dlouhá léta vedeme žáky ke zkouškám na umělecké střední školy a konzervatoře. Nezaměřujeme se však jen na vychovávání profesionálních hudebníků. Jde nám především o to, probudit v každém muzicírování a vychovat kvalitní dobré osobnosti se vztahem k všeobecnému hudebnímu dění. Žák absolvent by tak měl být schopen rozvíjet hudební aktivity na dobré amatérské úrovni v rámci nějrůznějších hudebních uskupení.

Každý si během studia osvojuje hru na zvolený nástroj (zpěv)- na základě aktivní a soustavné výuky a především kvalitní domácí přípravy. Získává elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč v komorní a souborové hře. Zároveň čerpá vědomosti z oblasti hudební historie a teorie tak, aby je mohl využít při interpretaci studovaných skladeb.
 

Varianty studia dle věku

 • Přípravné studium - pro žáky od 5 let, délka 1-2 roky
 • Základní studium I. stupně, pro žáky od 7 let, délka 7 roků. Každý školní rok žák vykoná postupovou zkouškou. V sedmém ročníku vystoupí s programem na jednom z absolventských koncertů ZUŠ Hořovice 
 • Základní studium II. stupně, pro žáky od 14 let, délka 4 roky. Každý školní rok žák zakončí postupovou zkouškou. V čtvrtém ročníku vystoupí s programem na jednom z absolventských koncertů ZUŠ Hořovice.
   

Vzdělávání se realizuje ve dvou oblastech:

Vzdělávací oblast Hudební interpretace se v základním uměleckém vzdělávání realizuje v podobě individuální výuky hry na hudební nástroje a zpěvu. V přípravném ročníku dochází zpravidla ke slučování výuky v počtu 2, max. 3 žáků v jedné vyučovací hodině. 

Vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby umožňuje žákovi orientovat se ve světě hudby, využívat a přenášet zkušenosti, dovednosti a vědomosti získané z praktických činností do vnímání hudby. Jedná se  o kolektivní výuku předmětů - Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Ve vyšších ročnících je možnost uplatnit své schopnosti v souborech nejrůznějších stylů a žánrů - Koletivní hra v souborech napříč hudebním oborem, kapela HORband, Komorní a sborový zpěv.
 

Vyučujeme tyto nástroje:

 • akordeon
 • flétnu příčnou
 • flétnu zobcovou
 • klarinet
 • saxofon
 • trubku
 • lesní roh
 • housle
 • violu
 • klávesové nástroje (keyboard)
 • klavír
 • kytaru

Dále také...

 • sólový, komorní a sborový zpěv

 

Organizace a obsah výuky:

se řídí Školním vzdělávacím programem ZUŠ Hořovice, učebními plány a platnými učebními osnovami. Studium obou stupňů je zakončeno absolventským vystoupením. Na konci každého školního roku se konají komisionální zkoušky pro postup do dalšího ročníku. V pololetí a v závěru školního roku obdrží žáci vysvědčení. Absolventi jednotlivých stupňů (cyklů) obdrží na konci školního roku závěrečné vysvědčení. Žáci mají možnost zapůjčení některých nástrojů.

 
Cílem je vychovat poučeného interpreta a posluchače schopného propojit hudební teorii s praxí a hlouběji se tak vcítit do uměleckého díla.

 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc