Menu
ZUŠ J. Slavíka, Hořovice

Přijímací talentové zkoušky 2023/2024

Doplňující přijímací zkoušky do nového šk.roku 2023/2024

Milí žáci, zájemci o studium, vážení rodiče,
ačkoli se v červnových termínech přihlásilo do naší ZUŠ mnoho šikovných dětí, pár míst je stále ještě volných! Ve čtvrtek 31. srpna od 12 hodin proto vyhlašujeme doplňující přijímací zkoušky do studijních zaměření. 

HUDEBNÍ OBOR
Pro přihlášení ke přijímací zkoušce vyplňte přihlášku, rezervujte si termín v elektronické přihlášce na www.izus.cz a dostavte se ve zvoleném termínu k nám do budovy ZUŠ Hořovice na Palackého náměstí 253.

SAXOFON
KLARINET
HOUSLE
VIOLA
VIOLONCELLO (nové!)
KLAVÍR
EL.KLÁVESY
AKORDEON
KLASICKÝ SÓLOVÝ ZPĚV
MODERNÍ SÓLOVÝ ZPĚV
SBOROVÝ ZPĚV

TANEČNÍ OBOR
V tanečním oboru je pár míst volných v přípravném studiu (od 5 do 7 let věku). 

V hodinách pí uč. Venduly Dědové a pí uč. Karolíny Hlinkové se žáci věnují současnému a lidovému tanci. Pro přihlášení ke přijímací zkoušce vyplňte přihlášku, rezervujte si termín v elektronické přihlášce na www.izus.cz a dostavte se ve čtvrtek 31. srpna 2023 v 14:45 hodin (5 - 7 let) k nám do budovy ZUŠ Hořovice na Palackého náměstí 253.

 

Žáci jsou ke studiu přijímáni v souladu s ustanovením Vyhlášky 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Již několik let přijímáme přihlášky elektronickou formou, pod odkazem www.izus.cz. Zájemci o studium, na které se v letošním školním roce nedostalo, červnové přijímací zkoušky absolvovat nemusí. Stačí nás kontaktovat na našem emailu skola@zus-horovice.cz. Hodnocení se bude počítat z loňského roku. Pokud bude zájem o opakování přijímací talentové zkoušky a vylepšení si bodového hodnocení, je možné tak učinit po předchozí telefonické domluvě.

Co je třeba k přihlášení?
Klikněte na www.izus.cz, vyplňte elektronickou přihlášku a rezervujte si přesný termín zkoušek, který vám vyhovuje dle časového úseku. Každý časový úsek je omezen na určitý počet žáků dle příslušného oboru. Odeslanou el. přihlášku pak budete mít připravenou k podpisu (zákonnému zástupci) v den konání přijímacích zkoušek.

Ve výjimečných případech lze vyplnit přihlášku přímo na místě. Nezapomeňte s sebou přinést rodné číslo, které je povinné doplnit v den přijímacích zkoušek na připravenou přihlášku s Vaším podpisem. 

V případě nejasností nebo s podporou registrace elektronické přihlášky, případně rezervace termínu nás kontaktujte na adrese skola@zus-horovice.cz nebo na tel.: 311 512 036. 

Co je potřeba k přijímací talentové zkoušce?
Dostavte se k přijímací zkoušce ve správném termínu. Dále žádáme o doprovod Vašeho dítěte pouze jednou dospělou osobou. Přijďte k přijímacím zkouškám pouze pokud jste Vy i Vaše dítě zdraví. K talentovým zkouškám není potřeba dokladovat bezinfekčnost.

O přijímací talentové zkoušce
Cílem talentové zkoušky je především posouzení míry předpokladů uchazeče pro jeho studium na ZUŠ s ohledem na obsah Školního vzdělávacího programu i s přihlédnutím předpokladů (také fyzických) pro jednotlivý obor - nástroj. Specifika požadavků a hodnocení talentové zkoušky najdete pod odkazem Požadavky k talentové zkoušce.

 

 

VÝSLEDKY ČERVNOVÝCH TERMÍNŮ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Výsledky červnových termínů přijímacích talentových zkoušek do ZUŠ k nástupu od září šk. roku 2023 / 2024 byly všem novým uchazečům odeslány na email či telefonický kontakt uvedený na přihlášce.

Výjimkou tvoří uchazeči o výtvarný obor, kterých přišlo ke zkouškám opravdu mnoho. Proto jsme zvolili pseudonimizaci  a výsledky zveřejnili pouze zde na webových stránkách.  Vaše přidělené číslo u přijímacích zkoušek najdete ve výsledcích v tabulce níže.

Informace a vysvětlivky k výsledkům

  • Uchazeči čekající na volné místo (ČEKATELÉ) vykonali úspěšně talentovou zkoušku, ale v tuto chvíli nemohou být přijati z kapacitních důvodů. Tito uchazeči čekající na volné místo mohou být přijati také na začátku a v průběhu měsíce září na uvolněná místa. Ve všech případech budeme co nejdříve kontaktovat zákonné zástupce.
  • NEPŘIJATI - uchazeči, kteří nevyhověli podmínkám přijetí.
  • Pokud jste ustoupili od úmyslu studovat na naší škole, oznamte, prosím, neprodleně tuto skutečnost na e-mail skola@zus-horovice.cz. Vaše místo bude postoupeno uchazečům čekajícím na volné místo. 

 

Výtvarný obor

Číslo Obor/studij. zaměření Učitel
PŘIJATI  
43 Výtvarný obor B. Albrechtová
41 Výtvarný obor B. Albrechtová
9 Výtvarný obor B. Albrechtová
36 Výtvarný obor B. Albrechtová
39 Výtvarný obor B. Albrechtová
10 Výtvarný obor B. Albrechtová
47 Výtvarný obor B. Albrechtová
7 Výtvarný obor B. Albrechtová
1 Výtvarný obor B. Albrechtová
30 Výtvarný obor B. Albrechtová
49 Výtvarný obor B. Albrechtová
42 Výtvarný obor B. Albrechtová
26 Výtvarný obor B. Albrechtová
40 Výtvarný obor B. Albrechtová
44 Výtvarný obor B. Albrechtová
34 Výtvarný obor B. Albrechtová
2 Výtvarný obor B. Albrechtová
     
ČEKATELÉ (čeká na volné místo)  
21 Výtvarný obor B. Albrechtová
46 Výtvarný obor B. Albrechtová
6 Výtvarný obor B. Albrechtová
38 Výtvarný obor B. Albrechtová
35 Výtvarný obor B. Albrechtová
14 Výtvarný obor B. Albrechtová
50 Výtvarný obor B. Albrechtová
22 Výtvarný obor B. Albrechtová
37 Výtvarný obor B. Albrechtová
20 Výtvarný obor B. Albrechtová
28 Výtvarný obor B. Albrechtová
19 Výtvarný obor B. Albrechtová
23 Výtvarný obor B. Albrechtová
24 Výtvarný obor B. Albrechtová
5 Výtvarný obor B. Albrechtová
18 Výtvarný obor B. Albrechtová
12 Výtvarný obor B. Albrechtová
32 Výtvarný obor B. Albrechtová
     
NEPŘIJATI   
16 Výtvarný obor B. Albrechtová
4 Výtvarný obor B. Albrechtová
13 Výtvarný obor B. Albrechtová
15 Výtvarný obor B. Albrechtová
33 Výtvarný obor B. Albrechtová
17 Výtvarný obor B. Albrechtová
8 Výtvarný obor B. Albrechtová
31 Výtvarný obor B. Albrechtová
45 Výtvarný obor B. Albrechtová
11 Výtvarný obor B. Albrechtová
27 Výtvarný obor B. Albrechtová
3 Výtvarný obor B. Albrechtová
25 Výtvarný obor B. Albrechtová
29 Výtvarný obor B. Albrechtová
48 Výtvarný obor B. Albrechtová

 

 

Kontakt:

budova Hořovice, Palackého náměstí 253 

budova Žebrák, č.p. 89, přízemí (naproti Lékárně)

Tel.: 311 512 036, E-mail: skola@zus-horovice.cz

Partneři