20.10.2013 12:42

ZAPOMENUTÁ PRIMADONA ASSOLUTA

… 14. tohoto měsíce zemřela po delší nemoci tato umělkyně. Pěvecké umění Německa tím utrpělo těžkou ztrátu; svojí genialitou a estetickým projevem přispěla k jeho nebývalému povznesení. Jindřiška Rettigová, rodem Češka, získala takřka od kolébky jedinečný hudební talent. K jeho dalšímu rozvoji napomohla nebývalou měrou světoznámá pražská konzervatoř. V těchto dnech si uvědomujeme jakou ztrátu jsme utrpěli. Přátelé umění si znovu připomněli hřejivost a citovost jejího umění, která nutí doslova k napodobení a dali najevo svou náklonnost…

Henrietta Anna Joanna Rettigová, dcera Magdaleny Dobromily a Jana Aloise Sudiprava Rettigových se narodila 10. června 1813 v Přelouči. V pěti letech se přestěhovala s rodiči a mladším bratrem do Ústí nad Orlicí, kde také poprvé veřejně vystoupila. V letech 1824 – 1834 žili Rettigovi v Rychnově nad Kněžnou, později se odstěhovali do Litomyšle. Jindřiška získávala své hudební vzdělání pod vedením varhaníků Františka Karla Pitsche (1786-1859) a Ignáce Vorla (1772-1838), strýce zdického faráře Josefa Vorla. Své první angažmá získala v pražském Stavovském divadle, kde debutovala v premiéře Tylovy a Škroupovy hry Fidlovačka v prosinci 1834. Byla na jevišti spolu s barytonistou Karlem Strakatým, když poprvé zpíval Kde domov můj. V roce 1839 odešla do zahraničí a přijala angažmá  ve Stavovském divadle ve Štýrském Hradci, kde dosáhla vysokých ocenění a patřila mezi přední členky souboru. Ve Štýrském Hradci se stala matkou dcery Karolíny Josefy Henrietty Rettigové (1840), jejímž otcem je patrně štýrský guvernér Mathias Constantin hrabě Wickenburg. Od roku 1842 byla angažována v Mnichovské dvorní opeře, kde zazářila jako pěvecká heroina, primadona assoluta. Po létech, roku 1844, hostovala ve Stavovském divadle v Praze, kde v sérii německých představení předvedla s triumfálním úspěchem výběr ze svého mnichovského repertoáru, obsahující nejobtížnější role předverdiovské italské opery. O dva roky později úspěšně hostovala ve vídeňském Theater ander Wien.
Jindřiška Rettigová, jedna z nejslavnějších českých zpěvaček první poloviny19.století,
zemřela v Mnichově 14. září 1854 jako jedna z obětí epidemie cholery. Dožila se pouhých 41 let. Je pochována na mnichovském hřbitově, v hrobě, který později patřil rodině generálporučíka von Mussinan.

Zámecké nokturno PRIMADONA  ASSOLUTA se koná v pátek 29. listopadu 2013 od 19:00 hodin ve velkém sále Galerie Magdaleny Dobromily Rettigové ve Všeradicích, rodišti matky slavné pěvkyně.

      V hlavní roli primadony zazpívá Květuše Ernestová, v mluvených rolích se představí Veronika Slavíková jako primadona pražského Stavovského divadla Kateřina Kometová Podhorská (1807-1889), Klára Slavíková jako Bellíniho múza Giuditta Pasta (1797-1865) a Tereza Vokáčová jako její žákyně proslulá pěvkyně Giulia Grisi (1811-1869). Děj nokturna se odehrává v provinční Praze, na jevišti mnichovské dvorní opery a v salónu madame Pasty ve vile s pomerančovníky na jezeře Como. V programu zazní koloraturní árie z oper Gaetana Donizettiho, Vincenza Belliniho, Gioacchina Rossiniho, Wolfanga Amadea Mozarta,Giuseppe Verdiho a Giacoma Mayerbeera. Královský koloraturní repertoár připomene také nedožité 90. narozeniny fenomenální Marie Callas (2.12.1923). Ke klavíru zasedne varhaník svatomikulášského chrámu v Praze Přemysl Kšica.

Informace na 311 512 036, 720 247 919, rezervace zus.horovice@quick.cz, recepce@galerie-dobromila.cz,
více na www.zus-horovice.cz, www.galerie-dobromila.cz, www.zamecky-dvur.cz

Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové dále připravuji na měsíc prosinec dva tradiční koncerty:

18. prosince 2013 od 18:00 hodin swingové Bílé vánoce s doprovodem orchestru ANNA-H-BAND pod vedením MgA. Oldřicha Hliňíka v Klubu Labe a
21. prosince 2013 od 14:00 hodin Adventní koncert s rozdáváním Betlémského světla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích za doprovodu varhaníka svatomikulášského chrámu v Praze Přemysla Kšicy a 1. trumpetisty trubačů prezidenta České Republiky Františka Svejkovského.

Srdečně zveme.

 

—————

Zpět


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc