11.01.2014 15:57

Adventní koncert Bezdědice, Zámecké nokturno Všeradice

Adventní koncert, Bezdědice

Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové oživili v sobotu 21. prosince 2013 od 14: 00 hodin Adventním koncertem kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích.

V programu O SANCTISSIMA, O PIISSIMA zazněly slavné duchovní písně a árie, sonáty pro dvě trubky a české a evropské adventní anonymy. Zpíval komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice se svými sólisty a Květuše Ernestová ( soprán ), virtuózní trumpetové party zahráli 1. trumpetista trubačů prezidenta České Republiky František Svejkovský a Jakub Svejkovský, Maestrem di Cappella byl varhaník Svatomikulášského chrámu v Praze na Malé Straně Přemysl Kšica. 

Sváteční slovo pronesl P. Mgr. Stefan Wojdyla, po koncertě, který se konal pod záštitou starosty Města Hostomice pana Víta Šťáhlavského, bylo rozdáváno Betlémské světlo. Návštěvníci zcela zaplněného kostela, o němž se dochovala první písemná zpráva z roku 1343, přispěli na opravu věžního vitrážového okna částkou 8. 228,- Kč.

Články v internetových médiích viz. Deník 5+2

 

Všeradice, 27. zámecké nokturno

29. listopadu 2013 od 19:00 hodin bylo ve velkém sále Galerie Magdaleny Dobromily Rettigové uvedeno 28. Zámecké nokturno PRIMADONA ASSOLUTA ke 200. výročí narození Jindřišky Rettigové, bavorské královské dvorní pěvkyně. 
- Účinkovali - Květuše Ernestová, Přemysl Kšica a Veronika Slavíková, Klára Slavíková, Tereza Vokáčová a Libor Knížek. 

Články v internetových médiích viz. Hořovický měšťanMěstský zpravodaj LILIE (Litomyšl), Rychnovský zpravodaj 

—————

Zpět


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc