18.12.2018 10:25

Josef Vágner a náš ZVONEK

V sobotu 15. prosince od 18 hodin se začal vánoční koncert zpěváka Josefa Vágnera, který vystoupil ve velkém sále KK Žebrák společně s dětským pěveckým sborem ZVONEK. Koncert uspořádal Kulturní klub Žebrák ve spolupráci s naší ZUŠ.

Přípravy tohoto zajímavého projektu s předním představitelem muzikálové a populární scény u nás se začaly již v letních měsících a až v září se vše naplno rozjelo. Výběr repertoáru i pro společné písně s panem Vágnerem si vzala na starost naše paní učitelka pěveckého sboru Barbora Janečková ve spolupráci s paní učitelkou Marií Fajfrlíkovou, která často pěvecký sbor doprovází ve hře na klavír. Velkým bonusem pak bylo zapojení muzikantů - souboru smyčcových a dechových nástrojů paní učitelky Elišky Chaloupkové do programu. Ačkoli společných zkoušek nebylo mnoho, i kvůli vytíženost v předvánočním období, vše skvěle vykrystalizovalo a zaznělo v ten pravý okamžik. Koncert měl výborný ohlas a žáci se opravdu předvedli. Celý prorgam se nakonec natáhl na necelé 2 hodiny a bylo vidět, že si to všichni dostatečně užili.

Velké poděkování za krásný zážitek patří všem, kteří se na přípravě a realizaci koncertu podíleli, především všem žákům, paním učitelkám, zaměstnancům a přátelům školy.

Zvláštní poděkování pak patří vedoucí Kulturního klubu v Žebráku, paní Hamplové, zvukařům a ostatním zaměstnancům KK Žebrák, za trpělivost a podporu naší ZUŠ.

Děkujeme!

—————

Zpět


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc