12.12.2012 18:47

Umělecká soutěž "Allegro 2012"

      Žáci Základní Umělecké školy Josefa Slavíka  Hořovice  z klavírní  a pěvecké třídy Květuše Ernestové úspěšně absolvovali další letošní pěveckou soutěž .
      Kaiserštejnský palác na Malostranském náměstí, z jehož atiky hledí alegorie čtyř ročních období a busta světově proslulé pěvkyně Emy Destinnové na protější bývalou jezuitskou kolej a Svatomikulášský chrám, budova, postavená roku 1700 pro Helfrida svobodného pána Kaisersteina, se stal 8. a 9. prosince 2012 dějištěm dalšího ročníku prestižní umělecké soutěže ALLEGRO  2012, jejímž pořadatelem je HUDEBNÍ  AKADEMIE  PRAHA.

      Z naší školy v sále Emy Destinové, která Kaiserštejnský palác obývala v letech, kdy zářila na operním nebi, vystoupili Tereza Krtilová ( 2007 ), Zuzana Krtilová ( 2005 ), Pavlína Vokáčová ( 2004 ), Filip Strejc ( 2003 ), Šárka Rottová ( 2001 ), Markéta Růžičková ( 2000 ), Jana Pommová ( 1999 ), Eva Řezáčová ( 1999 ), Tereza Vokáčová ( 1996 ), Libor Eichenmann ( 1991 ), Klára Slavíková ( 1989 ) a Veronika Slavíková ( 1987 ).
      Porota , jíž předsedal režisér Státní opery Lubor Cukr ocenila Terezu Krtilovou druhou cenou v kategorii Baby, Zuzanu Krtilovou první cenou v kategorii 1A, komorní pěvecký soubor I první cenou v kategorii 1D za hudebně dramatické pásmo O mráčku, Filipa Strejce první cenou v kategorii 2A.
V náročné soutěži 3A kategorie postoupili z prvního do druhého kola všechny čtyři naše reprezentantky a na základě výkonů ve druhém kole se o druhou cenu podělili Šárka Rottová a Markéta Růžičková. V kategorii 3D získal komorní pěvecký soubor II po dvoukolové soutěži druhou cenu a v kategorii 4D zvítězil komorní pěvecký soubor III ve složení P. Vokáčová, F. Strejc, Š Rottová, M. Růžičková, J. Pommová, E. Řezáčová, T. Vokáčová, L. Eichenmann, K. Slavíková a V. Slavíková, který za interpretaci skladeb W. A. Mozarta, Ch. Gounoda a Emila Hradeckého získal také cenu za nejlepší výkon v soutěži.
Pro vystoupení na koncertě vítězů byli osloveni: Tereza Krtilová, Zuzana Krtilová, Filip Strejc, Markéta Růžičková a komorní pěvecký soubor III. Naše soutěžící doprovázela Táňa Rezková (zobcové flétny) a Květuše Ernestová 
( klavír). Kulisy pro pásmo O mráčku vytvořila Bc. Iva Hliňáková.
Tento projekt byl uskutečněn za podpory Městské části Praha 1.
 
Gratulujeme
 

Na foto zleva: Tereza Krtilová, Pavlína Vokáčová, Veronika Slavíková, Filip Strejc, Libor Eichenmann, Tereza Vokáčová, Zuzana Krtilová, Klára Slavíková, Šárka Rottová, K. Ernestová, Jana Pommová, Eva Řezáčová a Markéta Růžičková.

 

—————

Zpět


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc