12.06.2014 00:00

PO STOPÁCH EMY DESTINNOVÉ – KLOKOTY

V rámci Koncertního cyklus Po stopách Emy Destinnové zazpíval dívčí komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice ve složení: Pavlína Vokáčová, Šárka Rottová, Jana Pommová, Tereza Vokáčová, Klára Slavíková, Veronika Slavíková a Květuše Ernestová za doprovodu Vladimíra Roubala, varhaníka světového formátu, ředitele chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově v sobotu 7. června 2014 od 14:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klášterním komplexu Klokoty.

    Jihočeské poutní místo Klokoty najdeme v západní, okrajové části Tábora, z jehož centra sem vede přes údolí Tismenického potoka lipová alej. Již od 13. století je v těchto místech zmiňován hrádek pana Vítka z Klokot, u kterého stál malý kostelík. První písemný záznam o kostele samotném nacházíme později u jména místního faráře Bolecha v roce 1361.

Ke konci 17. století táborská obec prodala Klokoty řádu benediktinů z Montserratu a jejich představený Didaco di Convero začal v roce 1701 se smělou přestavbou do podoby, v jaké poutní místo nalézáme dnes. Po této přestavbě připomíná půdorys kostela Nanebevzetí Panny Marie tvar dvojramenného kříže. Ke kruhovému základu kostelíka byla přistavena chrámová loď, nad původními kaplemi vedle presbytáře vznikly oratoře a po stranách lodi dvě velké boční kaple. Archivní doklady uvádějí, že stavbu vedl stavitel z nedalekých Ratibořských Hor.

     Strop nad hlavním oltářem má klenutou báň, která je bohatě zdobená štukaturou s obrazy znázorňujícími Narození Páně, Útěk do Egypta, Svatbu v Káně a další výjevy z biblických událostí. V nápisech pod obrazy je ukrytý chronogram udávající vznik stavitelského díla (1707 a 1708). Z presbytáře je možný vstup do bočních kaplí, které jsou dnes využívány jako zákristie, oratoře nad nimi věnovali v roce 1708–1709 Hodějovští z Hodějova a Bechyňové z Lažan. Kněžiště a hlavní chrámová loď jsou odděleny obloukem zdobeným sochou piety, nad níž je erb patrona chrámu – města Tábora. Boční oltáře sv. Barbory a sv. Doroty vedle oblouku byly zřízeny díky rodině Deymů ze Stříteže. Lobkowiczové se zasloužili o velkou boční kapli sv. Josefa, jižní boční kaple sv. Václava vznikla nákladem Schwarzenbergů. Oltář v této kapli byl na počátku 20. století doplněn sochami sv. Cyrila a Metoděje, sv. Anežky České a sv. Ludmily. Strop v chrámové lodi vyzdobený obrazy z roku 1892, znázorňujícími Zvěstování, Nanebevzetí a Navštívení Panny Marie, je oproti stropům v bočních kaplích překvapivě rovný. Kúr, kazatelna i chrámové lavice pocházejí z roku 1720. V přední části hlavní lodi kostela zaujme velký náhrobní kámen, který uzavírá kryptu zbudovanou roku 1746 pro ostatky místních kněží.

     Centrálním prvkem poutního místa je oltářní obraz Panny Marie  Jeho ranně barokní podoba pochází z dílny pražského malíře Johanna Andrease Burgera z roku 1636. V roce 1743 byl obraz umístěn na stříbrný oltář od zlatníka Františka Seitze, který je mj. autorem náhrobku sv. Jana Nepomuckého v pražské katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Typově patří obraz k tzv. „klasovým Madonám“, zvaným tak podle klasů obilí, zde ratolestí, rozesetých po Mariině rouchu. S tímto typem zobrazení podle vzoru stříbrné sochy milánské Madony z přelomu 13. a 14. století se můžeme setkat na více místech střední Evropy.

       Prostor okolo kostela obklopují zastřešené, dovnitř otevřené chodby, tzv. ambity, s osmibokými kaplemi v rozích, které jsou stejně jako na kostele zakončeny kopulemi s cibulovitými báněmi, věží je v areálu celkem deset. Ambitové kaple jsou čtyři a jsou zasvěcené sv. Anně, sv. Vavřinci, sv. Vojtěchu a Panně Marii Růžencové. K výzdobě kaplí patří výjevy ze života každého ze světců na oltářním obrazu i v bohaté štukové výzdobě stropu, podobně jako v bočních kaplích kostela.

      Novodobá historie klokotského kláštera je od roku 1994 spjatá s kongregací Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Klokoty jsou vyhledávaným poutním místem a v současnosti i hlavním českým střediskem řádu oblátů Neposkvrněné Panny Marie. Jejich misionáři odsud odjíždějí pomáhat do celého světa.

V programu zazněly duchovní vokální kompozice z repertoáru Emy Destinnové v pěti jazycích a vynikající improvizace na Horníkovo téma ( Ave Maria ). Koncert připomněl

90. výročí vystoupení České pěvecké legendy v Táboře a 150. výročí narození skladatele a varhaníka Ondřeje Horníka. Přímý přenos koncertu bylo možno sledovat na webových stránkách klokotné farnosti.

Fotografie z koncertu jsou k nahlédnutí v naší fotogalerii

—————

Zpět


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc