27.02.2015 08:54

PĚTAŠEDESÁT

     Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice se nachází v budově bývalého františkánského kláštera založeného v roce 1674 Bernardem Ignácem z Martinitz (1603-1685), nejvyšším pražským purkrabím, královským místodržícím a nositelem Řádu zlatého rouna. Objekt, který je nyní v majetku Nadace KONVENT PAX, je od 3. května 1958 zanesen v seznamu českých kulturních památek.
      Škola vznikla v roce 1949 jako Městský hudební ústav, roku 1951 se stala Hudební školou, pak Lidovou školou umění (1961) a později Základní uměleckou školou ( 1990 ). Od počátku nese jméno houslového virtuóza Josefa Slavíka (1806-1833), prvního reprezentanta pražské houslové školy, pocházejícího z významné podbrdské kantorské a hudební rodiny.
      Řízení ústavu bylo svěřeno Jaroslavu Hűbnerovi (1949-1950), Viktoru Kristiánovi (1950-1954), Vojtěchu Hrubému (1954-1962), Josefu Vyskočilovi (1962-1963), Františku Procházkovi (1963-1993),  Mgr. Josefu Svejkovskému (1993-2000), Mgr. Janu Jůnovi (2000-2012) a nyní BcA. Jakubovi Albrechtovi, který je iniciátorem dlouhodobé přestavby a rekonstrukce budovy školy.
      Při škole působil hudební spolek Slavík, významné Slavíkovo kvarteto (1956-1961), Slavíkův komorní orchestr (1984-1993), Kruh přátel hudby (1969-1993) a škola pořádala koncertní cykly Slavíkovo hudební léto a Slavíkovy Hořovice (1957-1993). V současné době hudební, taneční a výtvarný obor navštěvuje 230 žáků, o které pečuje 14 učitelů a škola má pobočku v Královském komorním městě Žebrák.
       V letošním školním roce si tato významná hudební instituce připomíná 65. výročí svého založení. Při této příležitosti proběhne řada koncertů a poprvé v historii školy bude vydán její Almanach.
       První slavnostní koncert GOOD EVENING, Mr. SAX se uskutečnil 21. listopadu 2014 v divadelním sále radnice v Hořovicích. Kromě žáků klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové vystoupili v jazzovém programu pražský saxofonista René Eichenmann a hořovický saxofonový sextet ve složení Ondřej Andrle (sopránsax, aranžmá a umělecké vedení), Oleg Condrea (altsax), Petr Svoboda, Lukáš Rosenbaum, Petr Kasík (tenory) a Vladimír Valta (barytonsax). Koncert připomněl pedagogické působení vynikajícího klarinetisty Jaroslava Formana (1920-2012) na Základní umělecké škole Josefa Slavíka v Hořovicích (1994-1999).
      V předvečer 209. výročí narození Josefa Slavíka, ve středu 25. března 2015 od 18 hodin v divadelním sále radnice v Hořovicích, se uskuteční slavnostní koncert bývalých absolventů školy, kterým se hudba stala životním posláním (Květuše Ernestová, sestry Slavíkovy, Táňa Rezková, Jana Češpivová-Klimtová, Dr. Tomáš Kuhn), bývalých pedagogů školy (Kamil Tichota, Jan Krejčí, Josef Hřebík, Alena Spilková) a smyčcového souboru absolventů a přátel školy pod vedením emeritního ředitele Františka Procházky. V průběhu tohoto slavnostního večera bude pokřtěn Almanach k 65. výročí založení Základní umělecké školy Josefa Slavíka v Hořovicích. Koncert také připomene sté výročí narození třetího ředitele školy a zakladatele koncertního cyklu Slavíkovy Hořovice (1957-2007) Vojtěcha Hrubého (1915-2006).
      Další koncerty se uskuteční ve velkém sále Kulturního klubu Žebrák. V pátek 24. dubna 2015 od 18 hodin se koná koncert s názvem Hraje celá rodina, který připomene Slavíkův poslední sólový koncert (28. dubna 1833) a 27. května 2015 od 18 hodin vystoupí  učitelé školy na koncertě na počest 182. výročí Slavíkova úmrtí (30. května 1833).

Oslavy, které jsou realizovány za finanční podpory Středočeského kraje, budou uzavřeny jednotlivými žákovskými koncerty.

Srdečně zveme širokou veřejnost, žáky, bývalé žáky, bývalé absolventy, rodiče a přátele školy

Informace a rezervace na telefonu 311 512 036, email: zus.horovice@quick.cz

 

 

—————

Zpět


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc