11.06.2014 12:35

PARTHENIA Z BEROUNA

XXIX. Zámecké nokturno PARTHENIA ke 250. výročí narození Tekly Podleské – Batkové, kuronské dvorní pěvkyně, se uskuteční v sobotu 28. června 2014 od 20:00 hodin v hlavním sále Zámku Hořovice.
 
Tekla Podleská se narodila 3. prosince 1764 v Berouně, kde byl její otec Václav Podleský mlynářem. Vedle svých hospodářských starostí měl však i jiné zájmy, zejména miloval hudbu, a proto dal všech šest svých dcer, Alžbětu (1753), Annu (1754), Mariannu (1759), Barboru (1760), Josefu (1761) a Teklu (1764) vycvičit hudbě a zpěvu u Josefa Nechanického v Berouně, Josefa Jelínka v Úhonicích, Vojtěcha Brychty v Praze a J. A. Hillera v Lipsku.
 
Tekla, Marianna, Barbora a Josefa se staly významnými pěvkyněmi, učitelkami zpěvu a společnicemi mladých šlechtičen v Mitavě a Zaháni u dvora Petra Birona, vévody kuronského. V dramatické koloratuře proslula Tekla Podleská, která s vévodským párem a čtyřletou Kateřinou navštívila Itálii, kde dosahovala vynikajících úspěchů na koncertech i v divadle, především jako Schweitzerova Parthenia. Po návratu do Čech uspořádala 20. října 1786 ve Stavovském Divadle slavnostní akademii, a císař Josef II. byl jejím zpěvem natolik unešen, že jí pozval do Vídně, kde 10 měsíců působila jako primadona u dvorního divadla. Ve Vídni se jejímu zpěvu obdivoval také Wolfgang Amadeus Mozart. Po rozpuštění vévodského kuronského divadla (1800) se až do roku 1815 věnovala pěvecké kariéře. Pak se vrátila se svým manželem flétnistou Vítem Batkou do Prahy a působila až do své smrti (28. 8. 1852) jako učitelka zpěvu. Její nejslavnější žákyní je nejvýznamnější v Čechách působící zpěvačka první poloviny 19. století Kateřina Kometová - Podhorská.
 
Na své rodiště však nezapomněla. V roce 1840, když v Berouně „kasino městské honorace“ uspořádalo sbírku na chudou mládež, darovala k témuž účelu 25 zlatých stříbra a mimo to pak založila v Berouně pro chudou mládež i zvláštní nadaci. Příkladnou je i vděčnost k jejímu lipskému učiteli Johannovi A. Hillerovi, kterému nechala v roce 1832 postavit pomník.
 
V XXIX. Zámeckém nokturnu PARTHENIA účinkují v rolích kuronských princezen Veronika Slavíková jako Kateřina Vilemína Zaháňská (1781-1839), Tereza Vokáčová jako Paulina, kněžna Hohenzolern-Hechingen (1782-1845), Klára Slavíková jako Johana, vévodkyně z Acerenzy-Pignatelli (1783-1876) a Jana Pommová jako Dorothea Talleyrand-Perigord, vévodkyně z Dino (1793-1862), Frederick Rooks jako Ludwig van Beethoven (1780-1827) a Květuše Ernestová jako Tekla Podleská-Batková. V mužských rolích na scéně i za scénou se představí Libor Knížek a Libor Eichenmann. Děj hudebně dramatického pořadu se rozprostírá v časovém horizontu let 1784-1873 s těžištěm v roce konání Vídeňského kongresu 1814.
 
Díky řediteli Státního okresního archivu v Berouně Mgr. Jiřímu Topinkovi a archiváři
 
Bc. Romanovi Punčochářovi bylo možno prostudovat unikátní hudební pozůstalost Tekly Podleské v archivu uložené a vybrat árie z jejího repertoáru speciálně pro tuto příležitost. Vedle klavírních skladeb Beethovenových a skladeb princezny Pauliny zazní tedy vokální kompozice Mozartovy, Koželuhovy, Winterovy aj. s doprovodem koncertantního klarinetu, z nichž některé jsou světovými unikáty. V roli vídeňského dvorního klarinetisty a mozartova přítele Antona Paula Stadlera (1753-1812) se představí Robert Pacourek sóloklarinetista Kubelíkova smyčcového kvarteta a umělecký vedoucí Pražského komorního tria.
 
Koncert uvede Dr. Pavel Vančura.
 
XXIX. Zámecké nokturno PARTHENIA je zároveň 145. samostatným hudebně dramatickým pořadem klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové a závěrečným a absolventským koncertem studentů restrukturalizujícího se studia pro dospělé na Základní umělecké škole Josefa Slavíka v Hořovicích.
 
 
Srdečně zveme

—————

Zpět


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc