11.05.2020 14:43

Nařízení ředitele školy

 

Nařízení ředitele školy k opatřením
proti šíření nákazy COVID-19

 

Podmínky provozu vydané MŠMT školám jsou závazná, avšak aplikovat tyto podmínky do reálného provozu má každá škola jiné. Proto vydávám toto nařízení, které upřesňuje podmínky provozu právě v naší ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice během trvání přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19.

 

 Vstup do budovy školy  

 • Výuku mohou navštěvovat pouze žáci, kteří při první hodině před vstupem do budovy ZUŠ odevzdají svému učiteli podepsané „Čestné prohlášení“ viz. příloha. Bez podepsaného prohlášení nebude žák do budovy vpuštěn. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Účast ve výuce je zcela dobrovolná, je jen na rodičích, zda své děti budou posílat do ZUŠ. Je třeba dodržovat veškerá opatření, která s výukou souvisí. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.
 • Žáci budou čekat v čase před zahájením výuky:
  • Budova Hořovice: Před hlavním vchodem do budovy. Pokud se žák opozdí, žádáme rodiče, aby informovali učitele s časovým předstihem. Učitel ve stanovený čas vyzve žáka ke vstupu do budovy (nutno dodržovat doporučené odstupy mezi sebou, eliminace tvoření skupinek žáků před budovou)
   • Po vstupu do budovy ZUŠ si žák pod dohledem učitele povinně vydezinfikuje ruce. Stejně tak učiní ve škole i po použití WC (zásobníky s dezinfekčním mýdlem)
  • Budova Žebrák (1. patro): Na chodbě v 1. patře před dveřmi Velké třídy. Učitel ve stanovený čas vyzve žáka ke vstupu do třídy.
   • Žák si na chodbě před třídou vydezinfikuje povinně ruce pod dohledem učitele. Stejně tak učiní ve škole i po použití WC (zásobníky s dezinfekčním mýdlem)

V budově školy:

 • Všichni žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit ve společných prostorách školy roušku a (sáček na uložení roušky)
 • Z důvodu prevence rizik nebudou v provozu šatny. Po vstupu do budovy půjdou žáci rovnou s učitelem do třídy a po přezutí bude ihned zahájena výuka. Po skončení výuky se žáci nebudou zdržovat v budově a budovu neprodleně opustí.
 • Z důvodu nevyhovujících podmínek na dodržení minimálního odstupu, nebude výuka realizována v malé učebně na pobočce v Žebráku. Všechny ostatní učebny budou v provozu.
 • Dezinfekční prostředky budou k dispozici při vstupu do budovy ZUŠ (budova Hořovice) a na chodbě v 1. patře před velkou učebnou (budova Žebrák), na všech WC a též ve všech učebnách.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor bude organizována tak, aby byl minimalizován kontakt mezi žáky včetně zaměstnanců školy.

 

V učebně

 • V průběhu výuky nosí žáci a učitelé roušku. S ohledem na specifika vyučovaného předmětu (nástroje, zpěvu), je možné si roušku sundat a pokračovat ve výuce, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Po každém žákovi bude prováděno čištění často používaných pomůcek, předmětů, klik, klaviatury apod.
 • V každé třídě je nařízeno často větrat otevřenými okny.

Toto nařízení nabývá účinnosti 13. května 2020 a je platné až do odvolání.

Věřím, že při dodržování všech hygienických a epidemiologických pravidel se podaří výuku opět nastartovat a tím úspěšně ukončit školní rok 2019/2020.

O dalších případných změnách vás budeme informovat prostřednictvím emailu, webových stránek a facebookového profilu.

 

 

 

 

V Hořovicích 11. 5. 2020

BcA. Jakub Albrecht, ředitel školy

 

—————

Zpět


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc