23.03.2014 21:12

POCTA EMĚ DESTINNOVÉ

 

Umění naše leskem padajících meteorů, věčnost mu není dána. Spokojme se tedy z okamžiky našeho poslání a buďme vděčni osudu, dovolí –li nám, alespoň na čas, býti tím, čím toužíme.

      Dívčí komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka v Hořovicích ve složení Pavlína Vokáčová, Šárka Rottová, Eva Řezáčová, Jana Pommová, Tereza Vokáčová, Klára Slavíková, Veronika Slavíková a Květuše Ernestová uskuteční v neděli

27. dubna 2014 od 19:30 hodin za doprovodu varhaníka Svatomikulášského chrámu Přemysla Kšicy koncert HOMMAGE À DESTINN v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze, který připomene 110. výročí vystoupení Emy Destinnové na karlínském kůru a 150. výročí narození Ondřeje Horníka, karlínského regenschoriho.

      Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně, mohutná trojlodní novorománská bazilika, stavěná z tesaného kamene podle vzoru románských kostelů, náleží svou rozsáhlostí mezi nejpřednější církevní stavby v Čechách. Plány zhotovil profesor stavitelství ve Vídni, architekt Karl Rösner, mnohé podrobnosti v nich ale změnil pražský architekt Vojtěch Ignác Ullmann, pod jehož vedením stavbu prováděli stavitel Jan Bělský a kamenický mistr Karel Svoboda.

       Iniciátory stavby byli vyšehradský kanovník Václav Štulc, Jednota katolická v Praze se svým starostou hrabětem Otakarem Černínem a svatovítský kanovník, pozdější českobudějovský biskup J.V. Jirsík. Po úředním schválení začaly sbírky po celé zemi, přispěli také císař Ferdinand Dobrotivý a jeho choť Marie Anna, ovdovělá císařovna Karolina Augusta, podle níž je Karlín pojmenován – Karolinenthal a mnoho a mnoho dalších. Staveniště vysvětil 9. 3. 1854 arcibiskup Bedřich ze Schwarzenbergu, 10. 6. 1854 byl položen za účasti císaře Františka Josefa I. a jeho choti Alžběty základní kámen, za devět let byl chrám dostavěn a 18. 10. 1863 posvěcen kardinálem a arcibiskupem Bedřichem ze Schwarzengergu za přítomnosti budějovického biskupa J. V. Jirsíka a pražského světícího biskupa Petra F. Krejčího.

       Délka kostela je 75 metrů, šířka 31 metrů a výška hlavní lodi 27,5 metrů. Obě hlavní věže dosahují věže přes 78 metrů a na jihu jsou situovány tři polokruhové apsidy. V levé věži visí dva zvony, zvon sv. Rocha darovaný z Německa roku 1893 a menší zvon ulitý Mikolášem Löwem. V pravé věži je umíráček ulitý Karlem Bellmannem roku 1851. Věžní hodiny byly zhotoveny roku 1868 nákladem továrníka Daňka hodinářem Janem Holubem. Vnitřek chrámu rozděluje deset ozdobných pilířů na tři lodi z nichž nejvyšší hlavní loď je osvětlena 14 polokruhovými okny opatřenými románskou kružbou. Malířská a sochařská výzdoba byla prováděna až do konce 19. století i později a podíleli se na ní přední výtvarní umělci spojující několik generací. Svým uměním přispěli i hořovičtí rodáci Josef Branislav Mencl ( 1816- 1864 ) a Miloslav Troup ( 1917 – 1993 ).

       Na karlínském kůru proslaveném činností P. Ferdinanda Lehnera, Ondřeje Horníka, Bedřicha Wiedermanna a jiných zpívala česká pěvecká legenda Ema Destinnová v letech 1904 a 1905 v rámci známých duchovních koncertů. Svou pozornost věnovala také pražskému kostelu sv. Vojtěcha, ale i řitonickému kostelu sv. Václava nebo petrovickému kostelu sv. Petra a Pavla. Díky zájmu, pochopení a pomoci P. Miroslava Cútha je možno připomenout slavnou pěvkyni v jejím duchovním repertoáru. Vstupné dobrovolné bude věnováno na obnovu kostela.

       Na květen 2014 připravuje klavírní a pěvecká třída Květuše Ernestové vyjímečný koncert duchovní hudby, který připomene 440. výročí ukončení stavby klášterního kostela Nejsvětější Trojice v Hořovicích a založení kláštera a 430. výročí příchodu františkánského řádu do Hořovic. Pravidelní návštěvníci našich koncertů se mohou těšit na jubilejní X. ročník Zámeckých nokturn ( www.zameckanokturna.cz ), který bude věnován českým pěvkyním. Berounské rodačce Tekle Podleské ( Zámek Hořovice ), Emě Destinnové ( Zámek Zbiroh ) a Terese Stolzové ( Zámek Lochovice ).

Srdečně zveme

—————

Zpět


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc