06.12.2013 08:45

ADVENTNÍ KONCERT V BEZDĚDICÍCH

      Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové oživí svým adventním koncertem O SANCTISSIMA, O PIISSIMA Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích v sobotu 21. prosince 2013 od 14:00 hodin.
      První zmínka o tomto kostelu v obci Bezdědice, který nechal postavit Zbyněk Zajíc z Valdeka a Hazmburku , je z roku 1343. Donátorem byl samotný císař Karel IV., který kostelu věnoval tabernákulum. Ve svatostánku jsou 3 oltáře: hlavní oltář Nanebevzetí Panny Marie z roku 1751, dále oltář svatého Jana Nepomuckého, který pochází z roku 1729 a byl postaven zámožnými sedláky z Radouše a třetí oltář svatého Filipa a Jakuba byl postaven v 19. století. V minulosti byl kostel obklopen hřbitovem, z této doby je dochována barokní budova márnice z jehlancovou střechou. Kostel byl barokně přestaven v roce 1744. V roce 1834 byla zahájena stavba chrámové věže, která již roku 1838 nese zvony. Svěcení nových zvonů pro kostel v Bezdědicích se událo 23. prosince 1928. Zrekvírovány byly zvony 15. dubna 1942 a ve věži byl ponechán zvon Matky Boží Panny Marie. Generální opravou prošel kostel v letech 1993-1995. Na kůru se nachází varhany z dílny Rejna-Černý.
      V programu adventního koncertu O SANCTISSIMA, O PIISSIMA zazní slavné duchovní písně a árie, sonáty pro dvě trubky a české a evropské adventní anonymy. Květuši Ernestovou (soprán) a komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice doprovodí varhaník svatomikulášského chrámu v Praze a profesor varhanní hry na Konzervatoři v Teplicích Přemysl Kšica, virtuózní trumpetové party zahrají 1. trumpetista Trubačů prezidenta České Republiky František Svejkovský a Jakub Svejkovský . 
    Po koncertě, který se koná pod záštitou starosty Hostomic pana Víta Šťáhlavského, bude rozdáváno Betlémské světlo, vstupné dobrovolné bude věnováno na opravu  vitrážového světla ve věži kostela. Sváteční slovo pronese P. Mgr. Stefan Wojdyla, administrátor farnosti.

—————

Zpět


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc