Vítejte na internetových stránkách
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice.

Naše škola poskytuje umělecké vzdělávání v hudebním, tanečním oboru a výtvarném oboru. Cílem školy je rozvíjení uměleckého nadání dětí od předškolního věku pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Jejich snahou a posláním je vychovávat vynikající umělce a zároveň učit děti lásce k umění, které je bude provázet celým životem. Ve vyučovacích hodinách usilujeme o individuální přístup k žákům, snažíme se, aby vyučování probouzelo v dětech nadšení, lásku a tvůrčí přístup k umělecké činnosti. V neposlední řadě návštěva ZUŠ podporuje smysluplné a kvalitní trávení volného času.

Rádi u nás přivítáme každého žáka s opravdovým zájmem o příslušný obor, 
i když nemá v plánu věnovat se v budoucnosti zvolenému oboru profesionálně.


 Aktuality

 
 • Dle nových krizových opatření vlády bude od středy 14. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Výuka přechází opět do distanční formy. Více informací od MŠMT zde.
   
 • Dle Usnesení vlády z 30. září o přijetí krizového opatření a Nařízení č. 7/2020 krajské hygienické stanice Středočeského kraje, bude od pondělí 5. října 2020 omezen provoz v naší ZUŠ spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání.  Výuka bude probíhat distančně dle platných rozvrhů, pokud nebude domluveno jinak. Žáci budou kontaktováni svými učiteli tak, aby byla využita ta nejlepší možná cesta vzdělávání na dálku.
   
 • Od pondělí 14. září 2020 jsme zpřísnili provozní opatření. Veškeré informace v novém "Nařízení ředitele školy"
   
 • Stále přijímáme žáky do hodin sólového a sborového zpěvu. Ještě zbývá pár míst... Zápis se bude konat po telefonické nebo elektronické domluvě - Tel.: 311 512 036, Email: skola@zus-horovice.cz.
   
 • Žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti nachlazené či jen s příznaky onemocnění. 
   
 • Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi, abychom vás přivítali v novém školním roce 2020/2021 a poskytli vám základní informace k jeho úspěšnému zahájení. Od 1. září začínáme vyučovat v normálním režimu, dle rozvrhů, avšak, ani začátek školního roku se neobejde bez zvýšených hygienických a provozních opatření. Moc vás tedy prosíme, abyste respektovali stanovená doporučení, abychom udělali vše proto, aby výuka mohla probíhat bez větších omezení - Informace pro žáky a rodiče k novému šk. roku 2020/2021.
  Přejeme všem úspěšný nový školní rok!
   
 • Posunuli jsme výuku HN 1. ročník Hořovice, nově od 15:00 do 15:45 hodin. Děkujeme za pochopení.
  Rozvrhy Hudební nauky, Přípravné hudební výchovy a jiných kelektivních předmětů platné od 7. září naleznete na ROZVRHY, ŠKOLNÉ
   
 • Jarní měsíce 2020 byly pro všechny zatěžkávací zkouškou. Vzhledem k tomu, že se každý vyrovnával s nouzovým stavem a domácím studiem po svém, rozhodli jsme se poootevřít okénko k žákůma a učitelům a představit projekt k příležitosti ZUŠ OPEN 2020, na kterém se podílela spousta z vás. Děkujeme za spolupráci a přístup k práci v nelehkém 2. pololetí loňského školního roku - ZUŠ OPEN 2020 - KARANTÉNA aneb DOBA TEMNA v ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice.
   
 • Výsledky červnových termínů přijímacích talentových zkoušek do ZUŠ k nástupu od září šk. roku 2020 / 2021 byly všem novým uchazečům odeslány na email či telefonický kontakt uvedený na přihlášce.
   
 • Jakým způsobem budou žáci hodnoceni za 2/2 pololetí a na vysvědčení? Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že 2/2 pololetí proběhlo za mimořádných podmínek a není tedy možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Více v souboru pod odkazem ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ  VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
   
 • Vyhlašujeme přijímací zkoušky pro nové uchazeče do nového školního roku 2020/2021. Více informací na stránce PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2020 /2021
   
 • Vážení rodiče, milí žáci,
  od pondělí 1. 6. 2020 se dveře naší školy otevírají také pro prezenční výuku tanečního a výtvarného oboru, skupinovou výuku hudebního oboru (komorní hra, komorní zpěv) a sborový zpěv. Ostatní předměty hudebního oboru (Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, kapela HORband, houslový TENTET, Hudební dílna) budou nadále vyučovány distanční formou. Vzhledem k různým specifikům a metodám výuky jednotlivých oborů, je potřeba vše vysvětlit, jak bude konkrétní výuka ve třídě probíhat (především z hlediska dodržení odstupů a užívání roušek). Takové informace a další informace o samotné výuce ve třídě obdržíte v brzské době do vašeho emailu, který si prosím pozorně pročtěte. Kontaktujte svého pedagoga o vašem rozhodnutí, zda-li využijete do konce školního roku tuto možnost prezenční výuky.
  Upozorňujeme, že provoz a pohyb ve škole je upraven dle nařízení MŠMT a nařízením ředitele školy - viz. Nařízení ředitele školy
   
 • "Jarní projekt" houslové třídy Elišky Chaloupkové společně se střípky z distanční výuky, ke shlédnutí pod odkazem - DOMÁCÍ HOUSLOHRANÍ, duben 2020 
   
 • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

  rozhodnutím vlády ČR, znovu zahajujeme výuku od středy 13. května 2020, a to pouze individuální hodiny 
  hry na nástroj nebo zpěv. Všechny ostatní předměty v rámci hudebního oboru budou i nadále probíhat distančně (Hudební nauka, Přípravná hudební výchova, Hudební dílny, Komorní hra, Kom
  orní a Sborový zpěv, HORband, smyčcový TENTET). Distančně  také bude  probíhat i nadále výuka tanečního a výtvarného oboru.
  Vzhledem k tomu, že nám jde zejména o zdraví nás všech, jedná se o výuku na principu dobrovolnosti. Zvažte prosím se svou rodinou všechna možná rizika, kontaktujte prosím svého pedagoga a informujte jej o svém rozhodnutí. 


  Ve znovuotevřené škole je potřeba pohybovat se za za přijetí mimořádných bezpečnostních opatření v oblasti hygieny. Pro všechny, kteří vstoupí do školy, platí Nařízení ředitele školy v souboru pdf. Toto nařízení zapracovává specifické podmínky provozu ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice se shodou s "Opatření schválené MŠMT v souboru pdf". Při prvním vstupu do budovy školy žák odevzdá vyučujícímu Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v písemné formě, jinak nemůže být vpuštěn - Čestné prohlášení v souboru .pdfDo budovy smí vstoupit pouze žák školy, nikoli doprovod (rodič, rodinný příslušník). Další informace budeme postupně zveřejňovat.

  Žádáme rodiče žáků, aby k nám do školy neposílali děti nemocné a nachalzené! Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost a těšíme se až budeme vyučovat bez omezení, dál připravovat koncerty, výstavy a veškeré kulturní akce, které bohužel musely být zrušeny.

   
 •  Fotografie z Vystoupení Tanečního oboru ZUŠ a studentů Konzervatoře Duncan Centre Praha pod odkazem POD STŘECHOU hradu Točník
   
 • 19. ročníku pěvecké soutěže BRDSKÝ KOS se opět zúčastnili naši zpěváci ze třídy pí uč. Květuše Ernestové. A i v tomto ročníku dokázali, že je zpívání baví a že jsou skvělí muzikanti. Video z jejich vystoupení pod odkazy:  Video 1  - Filip Strejc, Video 2 - Martin Jirák a Filip Strejc, Video 3  - Tobias Rosenbaum
   
 • Vyhlašujeme PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY pro nové uchazeče o studium do nového školního roku 2019/2020. Termíny ověření předpokladů ke studiu uměleckého oboru se budou konat ve čtvrtek 30. května a v pondělí 3. června 2019. Podrobnější harmonogram zkoušek rozdělený dle oborů najdete pod odkazem na stránce ZÁPIS ŽÁKŮ, ŠKOLNÉ
   
 • V sobotu 15. prosince od 18 hodin se uskutečnil vánoční koncert zpěváka Josefa Vágnera, který vystoupil ve velkém sále KK Žebrák společně s dětským pěveckým sborem ZVONEK. Poděkování za krásný zážitek patří všem, kteří se na přípravě a realizaci koncertu podíleli. Více o koncertu v článku Josef Vágner a náš ZVONEK

 • Po krajském kole soutěže MŠMT v Kolíně slaví další úspěch taneční oddělení Venduly Dědové - tanečnice a tanečník s choreografiemi O kapkách a Za světlem postupují do celostátního kola v Uherském Hradišti. Cesta do Kolína byla náročná, děkujeme moc rodičům za pomoc a těšíme se do Uherského Hradiště!
   
 • Platné rozvrhy kolektivních hodin Hudební nauky (HN), Přípravné hudební výchovy (PHV) pro hudební obor jsou k dispozici na stránce Rozvrhy HN, PHV.
   


 •  

  První školní  almanach je od čtvrtka 26. března 2015 v prodeji
  a můžete jej získat za 200 Kč v kanceláři ZUŠ na Palackého
  náměstí 253 v Hořovicích. Více o 
  koncertu a školním alamanachu v článku z tištěných médií

 

 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
www.kr-stredocesky.cz

Banner iZUŠ

Novinky

20.12.2019 18:09

ÚSPĚŠNÝ PĚVECKÝ ADVENT

Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové úspěšně pokračují ve svých hudebních...

Celý článek

—————

03.12.2019 18:30

Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc 2019

Ještě před příchodem adventu se naši zpěváci pod vedením Květuše Ernestové vydali do Olomouce, a to na Mezinárodní Pěveckou soutěž Olomouc...

Celý článek

—————

03.05.2019 13:19

Øse Efterskole (DNK) opět na radnici v Hořovicích

Rok s rokem se sešel a speciální hosté ZUŠ Josefa Slavíka v Hořovicích se opět objevili na společném koncertu 15. 4., konaném v sále hořovické...

Celý článek

—————

27.04.2019 07:51

47. ročník Mezinárodní dětské výtvarné soutěže (MDVV Lidice)

V jarních měsících letošního školního roku 2018/2019 proběhl 47. ročník Mezinárodní dětské výtvarné soutěže (MDVV Lidice), která vznikla jako uctění...

Celý článek

—————


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc

Kalendář akcí