Vítejte na internetových stránkách
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice.

Naše škola poskytuje umělecké vzdělávání v hudebním, tanečním oboru a výtvarném oboru. Cílem školy je rozvíjení uměleckého nadání dětí od předškolního věku pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Jejich snahou a posláním je vychovávat vynikající umělce a zároveň učit děti lásce k umění, které je bude provázet celým životem. Ve vyučovacích hodinách usilujeme o individuální přístup k žákům, snažíme se, aby vyučování probouzelo v dětech nadšení, lásku a tvůrčí přístup k umělecké činnosti. V neposlední řadě návštěva ZUŠ podporuje smysluplné a kvalitní trávení volného času.

Rádi u nás přivítáme každého žáka s opravdovým zájmem o příslušný obor, 
i když nemá v plánu věnovat se v budoucnosti zvolenému oboru profesionálně.


Aktuality

 • Od pondělí 14. září 2020 jsme zpřísnili provozní opatření. Veškeré informace v novém "Nařízení ředitele školy"
   
 • Stále přijímáme žáky do hodin sólového a sborového zpěvu. Ještě zbývá pár míst... Zápis se bude konat po telefonické nebo elektronické domluvě - Tel.: 311 512 036, Email: skola@zus-horovice.cz.
   
 • Žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti nachlazené či jen s příznaky onemocnění. 
   
 • Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi, abychom vás přivítali v novém školním roce 2020/2021 a poskytli vám základní informace k jeho úspěšnému zahájení. Od 1. září začínáme vyučovat v normálním režimu, dle rozvrhů, avšak, ani začátek školního roku se neobejde bez zvýšených hygienických a provozních opatření. Moc vás tedy prosíme, abyste respektovali stanovená doporučení, abychom udělali vše proto, aby výuka mohla probíhat bez větších omezení - Informace pro žáky a rodiče k novému šk. roku 2020/2021.
  Přejeme všem úspěšný nový školní rok!
   
 • Posunuli jsme výuku HN 1. ročník Hořovice, nově od 15:00 do 15:45 hodin. Děkujeme za pochopení.
  Rozvrhy Hudební nauky, Přípravné hudební výchovy a jiných kelektivních předmětů platné od 7. září naleznete na ROZVRHY, ŠKOLNÉ
   
 • Jarní měsíce 2020 byly pro všechny zatěžkávací zkouškou. Vzhledem k tomu, že se každý vyrovnával s nouzovým stavem a domácím studiem po svém, rozhodli jsme se poootevřít okénko k žákůma a učitelům a představit projekt k příležitosti ZUŠ OPEN 2020, na kterém se podílela spousta z vás. Děkujeme za spolupráci a přístup k práci v nelehkém 2. pololetí loňského školního roku - ZUŠ OPEN 2020 - KARANTÉNA aneb DOBA TEMNA v ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice.
   
 • Výsledky červnových termínů přijímacích talentových zkoušek do ZUŠ k nástupu od září šk. roku 2020 / 2021 byly všem novým uchazečům odeslány na email či telefonický kontakt uvedený na přihlášce.
   
 • Jakým způsobem budou žáci hodnoceni za 2/2 pololetí a na vysvědčení? Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že 2/2 pololetí proběhlo za mimořádných podmínek a není tedy možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Více v souboru pod odkazem ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ  VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
   
 • Vyhlašujeme přijímací zkoušky pro nové uchazeče do nového školního roku 2020/2021. Více informací na stránce PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2020 /2021
   
 • Vážení rodiče, milí žáci,
  od pondělí 1. 6. 2020 se dveře naší školy otevírají také pro prezenční výuku tanečního a výtvarného oboru, skupinovou výuku hudebního oboru (komorní hra, komorní zpěv) a sborový zpěv. Ostatní předměty hudebního oboru (Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, kapela HORband, houslový TENTET, Hudební dílna) budou nadále vyučovány distanční formou. Vzhledem k různým specifikům a metodám výuky jednotlivých oborů, je potřeba vše vysvětlit, jak bude konkrétní výuka ve třídě probíhat (především z hlediska dodržení odstupů a užívání roušek). Takové informace a další informace o samotné výuce ve třídě obdržíte v brzské době do vašeho emailu, který si prosím pozorně pročtěte. Kontaktujte svého pedagoga o vašem rozhodnutí, zda-li využijete do konce školního roku tuto možnost prezenční výuky.
  Upozorňujeme, že provoz a pohyb ve škole je upraven dle nařízení MŠMT a nařízením ředitele školy - viz. Nařízení ředitele školy
   
 • "Jarní projekt" houslové třídy Elišky Chaloupkové společně se střípky z distanční výuky, ke shlédnutí pod odkazem - DOMÁCÍ HOUSLOHRANÍ, duben 2020 
   
 • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

  rozhodnutím vlády ČR, znovu zahajujeme výuku od středy 13. května 2020, a to pouze individuální hodiny 
  hry na nástroj nebo zpěv. Všechny ostatní předměty v rámci hudebního oboru budou i nadále probíhat distančně (Hudební nauka, Přípravná hudební výchova, Hudební dílny, Komorní hra, Kom
  orní a Sborový zpěv, HORband, smyčcový TENTET). Distančně  také bude  probíhat i nadále výuka tanečního a výtvarného oboru.
  Vzhledem k tomu, že nám jde zejména o zdraví nás všech, jedná se o výuku na principu dobrovolnosti. Zvažte prosím se svou rodinou všechna možná rizika, kontaktujte prosím svého pedagoga a informujte jej o svém rozhodnutí. 


  Ve znovuotevřené škole je potřeba pohybovat se za za přijetí mimořádných bezpečnostních opatření v oblasti hygieny. Pro všechny, kteří vstoupí do školy, platí Nařízení ředitele školy v souboru pdf. Toto nařízení zapracovává specifické podmínky provozu ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice se shodou s "Opatření schválené MŠMT v souboru pdf". Při prvním vstupu do budovy školy žák odevzdá vyučujícímu Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v písemné formě, jinak nemůže být vpuštěn - Čestné prohlášení v souboru .pdfDo budovy smí vstoupit pouze žák školy, nikoli doprovod (rodič, rodinný příslušník). Další informace budeme postupně zveřejňovat.

  Žádáme rodiče žáků, aby k nám do školy neposílali děti nemocné a nachalzené! Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost a těšíme se až budeme vyučovat bez omezení, dál připravovat koncerty, výstavy a veškeré kulturní akce, které bohužel musely být zrušeny.

   
 •  Fotografie z Vystoupení Tanečního oboru ZUŠ a studentů Konzervatoře Duncan Centre Praha pod odkazem POD STŘECHOU hradu Točník
   
 • 19. ročníku pěvecké soutěže BRDSKÝ KOS se opět zúčastnili naši zpěváci ze třídy pí uč. Květuše Ernestové. A i v tomto ročníku dokázali, že je zpívání baví a že jsou skvělí muzikanti. Video z jejich vystoupení pod odkazy:  Video 1  - Filip Strejc, Video 2 - Martin Jirák a Filip Strejc, Video 3  - Tobias Rosenbaum
   
 • Vyhlašujeme PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY pro nové uchazeče o studium do nového školního roku 2019/2020. Termíny ověření předpokladů ke studiu uměleckého oboru se budou konat ve čtvrtek 30. května a v pondělí 3. června 2019. Podrobnější harmonogram zkoušek rozdělený dle oborů najdete pod odkazem na stránce ZÁPIS ŽÁKŮ, ŠKOLNÉ
   
 • V sobotu 15. prosince od 18 hodin se uskutečnil vánoční koncert zpěváka Josefa Vágnera, který vystoupil ve velkém sále KK Žebrák společně s dětským pěveckým sborem ZVONEK. Poděkování za krásný zážitek patří všem, kteří se na přípravě a realizaci koncertu podíleli. Více o koncertu v článku Josef Vágner a náš ZVONEK

 • Po krajském kole soutěže MŠMT v Kolíně slaví další úspěch taneční oddělení Venduly Dědové - tanečnice a tanečník s choreografiemi O kapkách a Za světlem postupují do celostátního kola v Uherském Hradišti. Cesta do Kolína byla náročná, děkujeme moc rodičům za pomoc a těšíme se do Uherského Hradiště!
   
 • Platné rozvrhy kolektivních hodin Hudební nauky (HN), Přípravné hudební výchovy (PHV) pro hudební obor jsou k dispozici na stránce Rozvrhy HN, PHV.
   


 •  

  První školní  almanach je od čtvrtka 26. března 2015 v prodeji
  a můžete jej získat za 200 Kč v kanceláři ZUŠ na Palackého
  náměstí 253 v Hořovicích. Více o 
  koncertu a školním alamanachu v článku z tištěných médií

 

 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
www.kr-stredocesky.cz

Banner iZUŠ

Novinky

08.03.2020 08:59

Okresní kolo ve hře na klavír

Šest našich mladých klavíristů ze zúčastnilo okresního kola soutěže MŠMT, tentokrát pořádaného v ZUŠ Beroun. Oproti minulému ročníku se zdvojnásobil...

Celý článek

—————

06.03.2020 09:13

Naši houslisté v okresním kole MŠMT

V úterý 3. března  se opět po 3 letech konalo (pod naší taktovkou) okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje, soutěže MŠMT ČR. Do soutěže bylo...

Celý článek

—————

22.01.2020 13:27

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové úspěšně pokračovali ve svých hudebních projektech i...

Celý článek

—————

10.01.2020 17:41

Výtvarné práce na PF 2020

Kromě adventní výstavy na náměstí v Žebráku, na kterou každoročně připraví žáci výtavrného oboru originální díla a dalších aktivit, kterých v...

Celý článek

—————


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc

Kalendář akcí