Školní rok 2021/2022

12.11.2020 09:32

Přihláška do ZUŠ

Přihlášku do ZUŠ si můžete vyzvednout u nás v kanceláři na Palackého náměstí 253 v Hořovicích, nebo ji vyplnit elektronicky na portálu IZUŠ (elktronický Informační systém ZUŠ) pod odkazem vyplnit přihlášku elektronicky. Tuto přihlášku je nutné ještě podepsat i s identifikací rodného čísla v...

Celý článek

—————

12.11.2020 09:31

Školní vzdělávací program - ŠVP

Od 2. 9. 2019 vyučujeme podle aktualizovaného školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se v průběhu vzdělávání podílejí všichni pedagogové. Tento učební dokument se již týká všech žáků, kteří v roce 2019 /2020 nastoupí ke studiu. Školní vzdělávací program je ke stažení pod odkazem ŠVP...

Celý článek

—————

12.11.2020 09:30

Organizace školního roku 2021/2022

Podle výnosu ministerstva Č.j. MSMT-6576/2017-1, je školní rok 2021/2022 na naší ZUŠ organizován takto: Školní vyučování začne ve středu 1. září 2021. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude...

Celý článek

—————

12.11.2020 09:28

Informační povinnost správce (GDPR)

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení...

Celý článek

—————

12.11.2020 09:28

Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021 k nahlédnutí pod odkazem - Výroční zpráva

Celý článek

—————

12.11.2020 09:27

Žádost o individuální studium HN

Žádost o individuální studium HN ke stažení pod odkazem INDIVIDI

Celý článek

—————

12.11.2020 09:26

Odhlášení ze studia

Dokument ke stažení pod odkazem ODHLÁŠKA

Celý článek

—————

01.09.2020 09:19

Školní řád

Školní řád Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, ředitel školy. Dostupný je pod odkazem - Školní řád ZUŠ Dne 10. 11. 2020 byl...

Celý článek

—————


Archiv dokumentů 2020/2021

29.08.2021 23:04

Organizace školního roku 2020/2021

Celý článek

—————

29.08.2021 23:06

Výroční zpráva 2019/2020

Celý článek

—————


Archiv dokumentů 2019 / 2020

24.08.2019 12:39

Organizace školního roku 2019 / 2020

Celý článek

—————

25.10.2018 13:31

Výroční zpráva o činnosti školy 2018 / 2019

Celý článek

—————

01.09.2015 23:28

Školní řád

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Archiv dokumentů 2018 / 2019

03.09.2018 10:17

Výroční zpráva o činnosti školy 2017 / 2018

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018 k nahlédnutí pod odkazem - Výroční zpráva

Celý článek

—————

03.09.2017 09:33

ŠVP - Školní vzdělávací program 2018 / 2019

Od 4. 9. 2017 vyučujeme podle aktualizovaného školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se v průběhu vzdělávání podílejí všichni pedagogové. Tento učební dokument se pro letošní školní rok týká všech žáků, kteří v roce 2018 /2019 nastoupí do přípravných, 1. -  7. ročníků I. a II. stupně...

Celý článek

—————


Archiv dokumentů 2017 / 2018

03.10.2017 13:27

Výroční zpráva o činnosti školy 2016 / 2017

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017 k nahlédnutí pod odkazem - Výroční zpráva

Celý článek

—————

22.08.2017 14:03

Organizace školního roku 2017 / 2018

Podle výnosu ministerstva č. j.: MSMT- 12165/2016-1 , dne  11. května 2016 je školní rok 2017/2018 na naší ZUŠ organizován takto: Školní vyučování začne v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování...

Celý článek

—————


Archiv dokumentů 2016 / 2017

28.08.2017 11:30

Organizace školního roku 2016 / 2017

Podle výnosu ministerstva č. j.: MSMT- 9467/2015-2 ze dne 4. února 2016  je školní rok 2016/2017 na naší ZUŠ organizován takto: Školní vyučování začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém...

Celý článek

—————

03.11.2016 14:31

Výroční zpráva o činnosti školy 2015 / 2016

Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016 k nahlédnutí pod odkazem - Výroční zpráva

Celý článek

—————

01.09.2015 10:31

ŠVP - Školní vzdělávací program 2016 / 2017

Od 1. 9. 2015 vyučujeme podle aktualizovaného školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se v průběhu vzdělávání podílejí všichni pedagogové. Tento učební dokument se pro letošní školní rok týká všech žáků, kteří v roce 2016 /2017 nastoupí do přípravných a 1. -  5. ročníků I. a II....

Celý článek

—————


Archiv dokumentů 2015 / 2016

13.09.2015 10:29

Výroční zpráva o činnosti školy 2014 / 2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 k nahlédnutí pod odkazem -  Výroční zpráva 

Celý článek

—————

26.08.2015 10:42

Organizace školního roku 2015 / 2016

Podle výnosu ministerstva z 5. 5. 2014, č.j.: MSMT-13598/2014 je školní rok 2015/2016 na naší ZUŠ organizován takto: Školní vyučování začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude...

Celý článek

—————

24.08.2015 14:59

ŠVP - Školní vzdělávací program 2015 / 2016

Od 1. 9. 2015 vyučujeme podle aktualizovaného školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se v průběhu vzdělávání podílejí všichni pedagogové. Tento učební dokument se pro letošní školní rok 2015 / 2016 týká všech žáků, kteří v roce 2015 /2016 nastoupí do přípravných a 1. -  4. ročníků I....

Celý článek

—————


Archiv dokumentů 2014 / 2015

29.10.2014 13:18

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 k nahlédnutí pod odkazem - Výroční zpráva

Celý článek

—————

01.09.2014 10:10

ŠVP - Školní vzdělávací program 2014/2015

Od 1. 9. 2014 vyučujeme podle nového Školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se v průběhu vzdělávání podílejí všichni pedagogové. Tento program se pro letošní školní rok 2014/2015 týká všech žáků, kteří v roce 2014/2015 nastoupí do přípravných a 1. -  3. ročníků I. a II....

Celý článek

—————

01.09.2014 09:08

Školní řád

Školní řád Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, ředitel školy. Dostupný je pod odkazem -  Školní řád ZUŠ 

Celý článek

—————


Archiv dokumentů

09.09.2013 15:11

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 k nahlédnutí pod odkazem - Výroční zpráva

Celý článek

—————

06.09.2013 11:39

ŠVP - Školní vzdělávací program 2013/2014

Od 2.9.2013 vyučujem podle nového Školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se v průběhu vzdělávání podílejí všichni pedagogové. Tento program se pro letošní školní rok 2013/2014 týká všech žáků, kteří v roce 2013/2014 nastoupí do přípravných a 1. a  2. ročníků I. a II....

Celý článek

—————

05.09.2013 12:21

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253   Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011 / 2012     Vyhotovil: Mgr. Jan Jůna    Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012.doc (175,5 kB) 

Celý článek

—————

03.09.2013 08:00

ŠVP - Školní vzdělávací program 2012/2013

  Od 3.9.2012 budeme vyučovat podle nového Školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podíleli všichni pedagogové. Tento program se bude týkat žáků, kteří v roce 2012/2013 nastoupí do přípravných a 1. ročníků I. a II. stupně.   Školní vzdělávací program je ke stažení pod...

Celý článek

—————

13.01.2011 13:06

Výroční zpráva o činnosti školy - 2010/2011

Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253   Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010 / 2011     Vyhotovil: Mgr. Jan Jůna – ředitel školy   Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011.doc (175,5 kB)

Celý článek

—————


 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc